Theology

Forsvinnende liten forskjell på én og tre

"Det står ganske mye om Sonen og om Faderen og Den Heilage Ande, sier han, og så får jeg av og til inntrykk av at disse tre er én, men de er jo tre, og det skjønner jeg ikke, for det kan jo ikke være begge deler, så er det én eller er det tre? spør han. De er én, sier jeg, mens jeg tøyer ut leggen mot veggen. Okay, sier Bim. Nei, forresten, sier jeg, de er tre. Det er det samme for meg, sier Bim, men det er greit å vite, for de dukker liksom opp hele tiden og da må jeg vite om jeg skal se dem for meg som én eller som tre. Ikke tenk for mye på det, sier jeg. Det spiller ingen stor rolle. Det er jo uansett forsvinnende liten forskjell på en og tre, det er bare to som skiller, så regnestykket kan aldri bli helt galt, sier jeg, uansett hvordan du regner, og litt slingringsmonn må man koste på seg, ellers blir alt firkantet og vanskelig. Så da sier vi tre? spør Bim. Det gjør vi, sier jeg, og går i dusjen."

Erlend Loe, Fakta om Finland, 203-204


Konferanse om den nye bibeloversettelsen 24.-25. oktober

Ny Bibel, nye perspektiver

mandag 24. okt, UiA, Gimlemoen B2-002. Mellom oversettelse og teologi
12.15-13.00 Anders Aschim: "Har Bibelselskapet en teologi?"
13.15-13.45 Tor Vegge: "Hva betyr egentlig "Skriften" i Skriften?"
13.45-14.15 Sissel Undheim: "Når jomfruer føder: Jes 7,14 og Matt 1,23 i kontekst"
14.30-15.00 Morten Klepp Beckmann (i samarbeid med Årstein Justnes): "Jesus fra Nasaret eller Jesus fra Nikea? Bibel 2011s kristologi"
15.00-15.30 Kari-Mette W. Hidle: "Bibelens plass i nyere teologi"
15.30-16.00 Samtale og diskusjon

19.00-20.30 Offentlig foredrag med Anders Aschim på Sørlandets Kunstmuseum: "Kunsten å lage Bibel. Arbeidet med Bibel 2011"

tirsdag 25. okt, Ansgar teologiske høgskole. Bibel 2011 og "grunnteksten"
9.15-10.00 Anders Aschim: "Funn som forandrer Bibelen: Om Dødehavsrullene og Bibel 2011"
10.15-10.45 Hallvard Hagelia: "Hva er "Det gamle testamentets grunntekst" i dag?"
10.45-11.15 Gunnar M Eidsvåg: "Hva er Septuaginta på Jesu tid?"
11.30-12.00 Årstein Justnes: "Hva er "Det nye testamentets grunntekst" i dag?"


Om å svikte sine metaforer

Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. (1 Joh 3,9; NT-05; Bibelselskapet)

Hvordan assosierer dere når dere leser det som står om Gud i denne teksten? Slik som jeg?
"Den som er født av Gud" - OK, Gud som en som føder, ikke nødvendigvis en mor, men i alle fall en fødende far.
"For det Gud har sådd" - Gud som bonde, en som sår i påvente av vekst.

På gresk fremgår det imidlertid at første og andre setning egentlig befinner seg innenfor det ene og samme metaforiske felt, og at det andre utsagnet egentlig utvikler det første. Igjen må vi til England:

Those who have been born of God do not sin, because God's seed abides in them; they cannot sin, because they have been born of God. (1 John 3,9; NRSV)

Fødsel og sæd hører definitiv sammen. Og med antikkens tro på den mannlige sæds fortreffelighet, gir det mening å si "Guds sæd blir værende i ham".

Av og til går det an å si ting på en så from måte at det rett og slett blir uklart hva man snakker om. I dette tilfellet lokker den norske bibeloversettelse oss ut på landet og uti åkeren, mens vi heller burde vært på fødestua og meditert litt over hvordan barn blir til. Jeg mener å ha lest et sted at det er forskning på at menn relativt ofte mediterer over det helt siste. ;-)

Årstein (flyttet fra justnes.blogg.no, publisert første gang 15. juni 2007)


No canon or canonical text before the end of the first century

Beklager, jeg har litt hang-up på kanonspørsmål for tiden. Sitatet nedenfor stamner fra den store qumranitt Ulrich: 

"Prior to the end of the first century, we do not have a canon in either Judaism or Christianity. We have a canon-in-the-making, but we do not have a canon. We have, well documented by practice, the concept of authoritative sacred books which are to be preserved very faithfully. And we have a "canonical process", that is, the activity by which books later to become accepted as the canon were produced and treated as sacred and authoritative. But we do not have a canon or a canonical text before the end of the first century."

E. Ulrich, "The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter Stages in the composition of the Bible," in M. Fishbane and E. Tov (eds.), ´Sha´arei Talmon´: Studies in the Bible, 274.

Man kunne legge til at skillet mellom såkalte "autoritative skrifter" og andre skrifter heller ikke alltid er så lett å etablere på denne tiden. 

Årstein


The Consolations of Religion

"Talk to me about the truth of religion and I'll listen gladly. Talk to me about the duty of religion and I'll listen submissively. But don't come talking to me about the consolations of religion or I shall suspect that you don't understand.

Unless, of course, you can literally believe all that stuff about familiy reunions "on the further shore," pictured in entirely earthly terms. ... We know it couldn't be like that. Reality never repeats. The exact same thing is never taken away and given back. ... There are cigars in Heaven. For that is what we should all like. The happy past restored.

And that, just that, is what I cry out for, with mad, midnight endearments and entreaties spoken into the empty air."

C. S. Lewis, A Greif Observed, the Bantam edition, s 28-29; sitert fra Robert C Neville, The Truth of Broken Symbols, ix (som Kari-Mette W Hidle, i en godhet som jeg knapt har sett maken til i staten, har gitt meg)