Septaginta

Konferanse om den nye bibeloversettelsen 24.-25. oktober

Ny Bibel, nye perspektiver

mandag 24. okt, UiA, Gimlemoen B2-002. Mellom oversettelse og teologi
12.15-13.00 Anders Aschim: "Har Bibelselskapet en teologi?"
13.15-13.45 Tor Vegge: "Hva betyr egentlig "Skriften" i Skriften?"
13.45-14.15 Sissel Undheim: "Når jomfruer føder: Jes 7,14 og Matt 1,23 i kontekst"
14.30-15.00 Morten Klepp Beckmann (i samarbeid med Årstein Justnes): "Jesus fra Nasaret eller Jesus fra Nikea? Bibel 2011s kristologi"
15.00-15.30 Kari-Mette W. Hidle: "Bibelens plass i nyere teologi"
15.30-16.00 Samtale og diskusjon

19.00-20.30 Offentlig foredrag med Anders Aschim på Sørlandets Kunstmuseum: "Kunsten å lage Bibel. Arbeidet med Bibel 2011"

tirsdag 25. okt, Ansgar teologiske høgskole. Bibel 2011 og "grunnteksten"
9.15-10.00 Anders Aschim: "Funn som forandrer Bibelen: Om Dødehavsrullene og Bibel 2011"
10.15-10.45 Hallvard Hagelia: "Hva er "Det gamle testamentets grunntekst" i dag?"
10.45-11.15 Gunnar M Eidsvåg: "Hva er Septuaginta på Jesu tid?"
11.30-12.00 Årstein Justnes: "Hva er "Det nye testamentets grunntekst" i dag?"


No canon or canonical text before the end of the first century

Beklager, jeg har litt hang-up på kanonspørsmål for tiden. Sitatet nedenfor stamner fra den store qumranitt Ulrich: 

"Prior to the end of the first century, we do not have a canon in either Judaism or Christianity. We have a canon-in-the-making, but we do not have a canon. We have, well documented by practice, the concept of authoritative sacred books which are to be preserved very faithfully. And we have a "canonical process", that is, the activity by which books later to become accepted as the canon were produced and treated as sacred and authoritative. But we do not have a canon or a canonical text before the end of the first century."

E. Ulrich, "The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter Stages in the composition of the Bible," in M. Fishbane and E. Tov (eds.), ´Sha´arei Talmon´: Studies in the Bible, 274.

Man kunne legge til at skillet mellom såkalte "autoritative skrifter" og andre skrifter heller ikke alltid er så lett å etablere på denne tiden. 

Årstein


Myten om Septuaginta

Det virker som om flere forskere nærmest ser for seg at Septuaginta sirkulerte som ei bok eller en kodeks lenge før kodeksens tid. Til og med en stor mann som Oskar Skarsaune snakker om "det greske GT ("Septuaginta") ca. 280 år f.Kr." (Fra Jerusalem til Rom og Bysants, Tano, 1987, s 29). Det er i overkant friskt. På denne tiden har vi ikke engang noe GT.

Årstein