Qumran

Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet

Forum for hellige tekster arrangerer konferansen "Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet" på Fevik Strand Hotel 13-14. november. Konferanseprogrammet ligger vedlagt nedenfor:

 

Torsdag 13. november

 12.00 Velkomst

 

13.00-14.00 Hovedforedrag Hilde Brekke Møller, MF: “Hva kan man vite historisk? Og hvordan kan man vite dette?” Respons Tor Vegge.

 

14.05 Kristin Heskje, MF: “For historisk? En refleksjon rundt historisk kritisk metode og behovet for metodemangfold innen bibelvitenskap som disiplin.”

 

14.45 Pause

 

15.00 Henny F. Hägg: “Den filologiske tolkningsmetodens muligheter og begrensninger.”

 

15.30 Morten Beckmann: “Epistemologiske utfordringer ved vurderinger av bibeloversettelser.”

 

16.15 Kaffe med forfriskninger

 

16.45 Cato Gulaker, ATH: “Satan, the Heavenly Adversary of Man.” Respons ved Kipp Davis.

 

 

Fredag 14. november

08.45 Kipp Davis, UiA: “Sins of the Fathers: Cultural, Scribal, and Literary Presuppositions and the Publication of the Dead Sea Scrolls in Discoveries in the Judaean Desert Series.”

 

09.30 Ingunn Aadland, MF: “Fordom og fortolkning.”

 

10.00 Kaffe

 

10.15 Årstein Justnes, UiA: “En fetters hevn: Dødehavsrullene som utfordring for bibelvitenskapen.”

 

11.00 Hovedforedrag Tor Vegge, UiA: “Hvilken rolle og hensikt har bibelvitenskap og tidligkristne studier i 2014?” Respons ved Hilde Brekke Møller.

 

12.00 Avslutning


Konferanse om den nye bibeloversettelsen 24.-25. oktober

Ny Bibel, nye perspektiver

mandag 24. okt, UiA, Gimlemoen B2-002. Mellom oversettelse og teologi
12.15-13.00 Anders Aschim: "Har Bibelselskapet en teologi?"
13.15-13.45 Tor Vegge: "Hva betyr egentlig "Skriften" i Skriften?"
13.45-14.15 Sissel Undheim: "Når jomfruer føder: Jes 7,14 og Matt 1,23 i kontekst"
14.30-15.00 Morten Klepp Beckmann (i samarbeid med Årstein Justnes): "Jesus fra Nasaret eller Jesus fra Nikea? Bibel 2011s kristologi"
15.00-15.30 Kari-Mette W. Hidle: "Bibelens plass i nyere teologi"
15.30-16.00 Samtale og diskusjon

19.00-20.30 Offentlig foredrag med Anders Aschim på Sørlandets Kunstmuseum: "Kunsten å lage Bibel. Arbeidet med Bibel 2011"

tirsdag 25. okt, Ansgar teologiske høgskole. Bibel 2011 og "grunnteksten"
9.15-10.00 Anders Aschim: "Funn som forandrer Bibelen: Om Dødehavsrullene og Bibel 2011"
10.15-10.45 Hallvard Hagelia: "Hva er "Det gamle testamentets grunntekst" i dag?"
10.45-11.15 Gunnar M Eidsvåg: "Hva er Septuaginta på Jesu tid?"
11.30-12.00 Årstein Justnes: "Hva er "Det nye testamentets grunntekst" i dag?"


No canon or canonical text before the end of the first century

Beklager, jeg har litt hang-up på kanonspørsmål for tiden. Sitatet nedenfor stamner fra den store qumranitt Ulrich: 

"Prior to the end of the first century, we do not have a canon in either Judaism or Christianity. We have a canon-in-the-making, but we do not have a canon. We have, well documented by practice, the concept of authoritative sacred books which are to be preserved very faithfully. And we have a "canonical process", that is, the activity by which books later to become accepted as the canon were produced and treated as sacred and authoritative. But we do not have a canon or a canonical text before the end of the first century."

E. Ulrich, "The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter Stages in the composition of the Bible," in M. Fishbane and E. Tov (eds.), ´Sha´arei Talmon´: Studies in the Bible, 274.

Man kunne legge til at skillet mellom såkalte "autoritative skrifter" og andre skrifter heller ikke alltid er så lett å etablere på denne tiden. 

Årstein


"Treated as authoritative ..."

"The number of allusions to the Serekh ha-Yahad in non-Serekh texts is ... impressive, suggesting that it was fully integrated into community life and treated as authoritative."

Philip S. Alexander, "Predestination and Free Will in the Theology of the Dead Sea Scolls," p. 38 i Early Christianity in Context (ed. J. Barclay; 2006).

"Treated as authoritative" - hva betyr egentlig et slikt formular i tiden før den hebraiske bibelen var samlet? Betyr det at tekster som ikke svarer til en slik kategori, ikke hadde autoritet? 

Formularet brukes ofte, men er lite klargjørende - i alle fall når det anvendes udefinert.

Årstein


4Q246 2:2-3 - a kingdom?

Noterer til min overraskelse at Albert L.A. Hogeterp synes å mene at linjene i 4Q246 2:2-3 kun refererer til ett kongedømme, jf "4Q246 2:2-3 mentions a restricted period of years for the rule of a kingdom that crushes everything before the envisioned advent of an eternal kingdom". (Albert L.A. Hogeterp, "Daniel and the Qumran Daniel Cycle". S. 189 i Authoritative Scriptures in Ancient Judaism, ed. M. Popovic, Brill, 2010.)

Se til dette stedet, Årstein Justnes, The Time of Salvation, 127-133.

Årstein


Two remarkables about great discoveries

It is remarkable how often really great discoveries, particularly of documents, are made casually by people who have no idea of what they have found. And it is further remarkable how, the initial discovery having been made, the same sequence of events then follows: the material is carried about from pillar to post, shown to anyone who could not possibly know anything about it, and ultimately bought for a very small sum as a speculation. It is not until the material has been seriously diminished by frequent incompetent handling that it reaches the hands of a person who can appreciate its true value.

Lankester Harding, DJD 1, 3

(Årstein)


Bibel, Qumran og mosaikk

Hva finner den som leter etter et gammeltestamente blant Qumran-tekstene?

Er han eller hun tålmodig, vil han/hun nok til sist finne et gammeltestamente i biter, men likevel ikke biter av et puslespill til Det gamle testamente. For det har aldri vært noe gammeltestamente eller noen jødisk bibel i Qumran. Den forsker som samler sammen biter i Qumran for å lage seg en bibelutgave, driver således ikke med puslespill, men snarere med å lage en mosaikk. Han eller hun plasserer gamle bruddstykker inn i en delvis ny sammenheng.

Årstein