Pseudepigrapha

The Acts of Pilate - Pilatus' Gjerninger

I kirkefaderen Justin Martyrs Første Apologi fremlegger han profetiske bevis for å tolke historien i lys av Jesus Kristus. Da jeg leste boken, ble jeg imidlertid slått av følgende sitat:

48. Hør fra følgende sitat at det også ble forutsagt at vår Kristus skulle helbrede alle sykdommer og  vekke opp døde. Slik lyder det: "Ved hans komme skal den lamme hoppe som hjorten, og den stummes tale skal være sylskarp. Blinde skal se, spedalske skal bli rene, døde skal stå opp og lamme skal gå omkring" (Jes 35,4-6;26,19 og Matt 11,5). Fra Pontius Pilatus Gjerninger kan dere få vite at han gjorde dette.

 Pontius Pilatus' skrift Gjerninger. Dette slo meg: mon tro, har det skriftet overlevd? Jeg kontaktet Årstein Justnes, og han veddet en viss persons fineste service på at Pilatus ikke hadde skrevet dette selv- det er vel også tvilsomt om kameratan hans har ført det i pennen.

Jeg kontaktet en annen person på Uia med spesialisering i kirkefedrene, og fikk følgende svar: Pilatus gjerninger er et skrift (kristent) som er bevart/inkorporert i Nikodemus-evangeliet, et apokryft skrift som er med i New Testament Apocrypha, bd. 1 - The Gospel Of Nicodemus Formerly Called The Acts of Pontius Pilate / Anonymous.

Det er dette Justin henviser til! Men er dette autentisk? Neppe! Eusebius bekrefter Årsteins påstand i bind 1 av hans kirkehistorie:

In the eighteent book of the Antiquities the same Josephus explains how Pontius Pilate was given the administration of Judea in the twelth year of Tiberius (for he had succeeded to universal sovereignity after Augustus had held the government for fifty-seven years), and for ten whole years he remained in office, almost until the death of Tiberius.

So that there is clear proof of the forgery (falskheten) of those who recently or formerly have issued a series of Pilates' reports about our Saviour; for in them the dates mentioned convict the forgers of untruth. They relate that the crime of the Saviour?s death fell in the fourth consulship of Tiberius, which was the seventh year of his reign, but at the time it has been shown that Pilate was not yet in charge of Judea, if Josephus may be used as a witness, for her clearly shows, in the writing quoted from him above, that it was actually in the twelfth year of the reign of Tiberius that Pilate was appointed procurator of Judea by Tiberius. (Loeb classical library)

Jeg tror vi heller stoler på Josefus enn på et tvilsomt verk av en påstått Pilatus. Selv en kirkefar kan ta feil. Men så mange pseudografiske skrifter (skrifter hvor forfatter går ut for å være en annen enn hvem han egentlig er) som det fantes i oldkirken, så tilgir vi Justin.

Flaks for Årstein at han hadde rett. Hvis ikke måtte han kjøpt et meget dyrt service - ekte porselen fra Porsgrunn. Men, Eusebius kom ham til unnsetning;-)

Morten


Johannes Åpenbaring pseudepigraf?

Jeg sitter og jobber litt med ordforklaringene i Det nye testamente: Studieutgave, Reidar Aasgaards fine verk og store fortjeneste. I avsnittet om apokalyptikk står det noe som forfatteren trekker i en retning, som jeg vil benytte anledningen til å -- på gymnasialt vis -- utnytte i en annen retning:

"Åp[enbaringsboken] er det eneste apokalyptiske skriftet i NT. I forhold til andre apokalypser er det særegent for Åp at forfatteren oppgir sitt navn. Vanligvis er slike skrifter anonyme eller oppgir en berømt profetskikkelse fra fortiden som forfatter (f.eks. Enok, Abraham, Esra)."

Dette siste kan man jo like godt bruke til å hevde at forfatteren av Johannes Åpenbaring nettopp anvender navnet "Johannes" for å hente autoritet fra en stor skikkelse fra den nære fortiden, og at dette verket følgelig er å regne som en pseudepigraf på linje med f eks 1 Enok.

I alle fall om man er i det hjørnet. ;-)

Årstein (flyttet fra justnes.blogg.no, først publisert 16. mars 2009)


The Acts of Pilate - Pilatus' Gjerninger

I kirkefaderen Justin Martyrs Første Apologi fremlegger han profetiske bevis for å tolke historien i lys av Jesus Kristus. Da jeg leste boken, ble jeg imidlertid slått av følgende sitat:

48. Hør fra følgende sitat at det også ble forutsagt at vår Kristus skulle helbrede alle sykdommer og vekke opp døde. Slik lyder det: "Ved hans komme skal den lamme hoppe som hjorten, og den stummes tale skal være sylskarp. Blinde skal se, spedalske skal bli rene, døde skal stå opp og lamme skal gå omkring" (Jes 35,4-6;26,19 og Matt 11,5). Fra Pontius Pilatus Gjerninger kan dere få vite at han gjorde dette.

 Pontius Pilatus' skrift Gjerninger. Dette slo meg: mon tro, har det skriftet overlevd? Jeg kontaktet Årstein Justnes, og han veddet en viss persons fineste service på at Pilatus ikke hadde skrevet dette selv- det er vel også tvilsomt om kameratan hans har ført det i pennen.

 Vel, du hadde rett igjen, Årstein! Men vet du hva?! "Jeg" har funnet frem en begrunnelse!

Jeg kontaktet en annen person på Uia med spesialisering i kirkefedrene, og fikk følgende svar: Pilatus gjerninger er et skrift (kristent) som er bevart/inkorporert i Nikodemus-evangeliet, et apokryft skrift som er med i New Testament Apocrypha, bd. 1 - The Gospel Of Nicodemus Formerly Called The Acts of Pontius Pilate / Anonymous.

Det er dette Justin henviser til! Men er dette autentisk? Neppe! Eusebius bekrefter Årsteins påstand i bind 1 av hans kirkehistorie:

 In the eighteent book of the Antiquities the same Josephus explains how Pontius Pilate was given the administration of Judea in the twelth year of Tiberius (for he had succeeded to universal sovereignity after Augustus had held the government for fifty-seven years), and for ten whole years he remained in office, almost until the death of Tiberius.

 So that there is clear proof of the forgery (falskheten) of those who recently or formerly have issued a series of Pilates' reports about our Saviour; for in them the dates mentioned convict the forgers of untruth. They relate that the crime of the Saviour's death fell in the fourth consulship of Tiberius, which was the seventh year of his reign, but at the time it has been shown that Pilate was not yet in charge of Judea, if Josephus may be used as a witness, for her clearly shows, in the writing quoted from him above, that it was actually in the twelfth year of the reign of Tiberius that Pilate was appointed procurator of Judea by Tiberius. (Loeb classical library)

 Jeg tror vi heller stoler på Josefus enn på et tvilsomt verk av en påstått Pilatus. Selv en kirkefar kan ta feil. Men så mange pseudografiske skrifter (skrifter hvor forfatter går ut for å være en annen enn hvem han egentlig er) som det fantes i oldkirken, så tilgir vi Justin.

 Flaks for Årstein at han hadde rett. Hvis ikke måtte han kjøpt et meget dyrt service - ekte porselen fra Porsgrunn. Men, Eusebius kom ham til unnsetning;-)

Morten Beckmann Klepp