Hebrew Bible

En hund etter Dødehavsruller ...

"In about 800 C.E. some Heberw manuscripts were discovered near Jericho. According to a letter written by Timotheus I (726-819 C.E.), the Nestorian partriarch of Seleucia, to the archbishop of Elam, an Arab hunter's dog had pursued an animal into a cave near the Dead Sea. When the hunter went to look for his dog, he found "a cave in the rock and many books therein." The hunter then took his loot to Jeruslaem, where at least some of the manuscripts were identified as books of the Bible written in Hebrew. In all probability, these manuscripts came from the same set of caves in which the Dead Sea Scrolls were found under similar circumstances in 1947 and during the decade thereafter."

James A. Sanders and Astrid Beck, "The Leningrad Codex: Rediscovering the Oldest Complete Hebrew Bible," Bible Review August (1997): 32-41,46, s. 36-37.

 


Visdommen med stor V i Salomos ordspråk (Bibel 2011)

I oversettelsen av Salomos ordspråk i Bibel 2011 har man i 12 tilfeller gjengitt det hebraiske ordet håkhmâ med "Visdommen" (bestemt form, stor bokstav; 1,20; 2,16; 3,13; 4,6; 7,4; 8,1; 8,2; 8,11; 8,12; 9,1; 14,33; 24,7). I ett tilfelle (24,14) gjengis det i bestemt form og med liten bokstav ("visdommen"). NO78/85 har kun 11 tekster hvor man har oversatt håkhmâ med "visdommen". I sistnevnte skriver man heller aldri "visdommen" med stor bokstav, bortsett fra når det forekommer som første ord i en setning. 

I Bibel 2011s oversettelse av Salomos ordspråk finner vi en ganske kraftig opprustning av visdommen, og i fotnoten til 1,20 kommer vi trolig på sporet av noe av bakgrunnen for dette: "Visdommen: I flere avsnitt i kap. 1–9 fremtrer Visdommen som en egen skikkelse, en stemme som taler på Guds vegne. Det hebr. ordet for «visdom» er et hunkjønnsord, og Visdommen skildres som en kvinneskikkelse." 

Nedenfor har vi listet opp alle tilfellene i Ordspråkene hvor håkhmâ gjengis i bestemt form: 

Visdommen roper høyt på gaten,
lar stemmen lyde på alle torg.(1,20; NO78/85 "Visdommen")

Visdommen skal fri deg fra en annen kvinne,
en fremmed kvinne med glatte ord, (2,16; NO78/85 "visdom")

Salig er den som finner Visdommen
og vinner forstand! (3,13; NO78/85 "visdom")

Forlat ikke Visdommen, så vokter hun deg,
elsk henne, så verner hun deg. (4,6; NO78/85 "visdommen")

Si til Visdommen: «Du er min søster»,
kall innsikt for din nære slektning. (7,4; NO78/85 "visdommen")

Hør, Visdommen roper,
forstanden løfter sin røst. (8,1; NO78/85 "visdommen")

Visdommen stiller seg på toppen av høydene,
ved veien, der stiene møtes. (8,2; NO78/85 "den")

For Visdommen er bedre enn perler,
av alle skatter er ingen som hun. (8,11; NO78/85 "visdom")

Jeg, Visdommen, bor sammen med klokskap;
kunnskap og omtanke finnes hos meg. (8,12; NO78/85 "visdommen")

Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler. (9,1; NO78/85 "Visdommen")

I den klokes hjerte slår Visdommen seg ned,
men blant dårer er hun ukjent. (14,33; NO78/85 "visdommen")

Visdommen henger for høyt for den dumme,
i byporten åpner han ikke sin munn. (24,7; NO78/85 "Visdommen")*

Så vit at slik er visdommen for din sjel.
Finner du den, har du en fremtid,
ditt håp er ikke forbi. (24,14; NO78/85 "visdom")

La oss kommentere en del enkeltheter nedenfor: 

(1) I 2,16 og 4,6 står ikke "Visdommen" i den hebraiske teksten. Disse innskuddene henter trolig opp igjen "visdom" (med liten v) i henholdvis 2,10 og 4,5.

(2) Skillet i 4,5-7 mellom "visdom" (v 5), "Visdommen" (v 6) og "visdom" (v 7) er eiendommelig i og med at håkhmâ faktisk ikke står i den hebraiske teksten til v 6:

     5 Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt!
          Glem ikke ordene fra min munn,
          snu deg ikke bort fra dem.
     6 Forlat ikke Visdommen, så vokter hun deg,
          elsk henne, så verner hun deg.
     7 Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom,
          kjøp deg innsikt med alt du eier!

Også i overskriften til 4,1-9 er visdommen angitt med stor bokstav "Sett Visdommen høyt" i nettbibelen.

(3) I Salomos ordspråk (Bibel 2011) refereres "Visdommen" (med stor V) til som "hun/henne" mens "visdommen"  refereres til som "den" (hannkjønn; 24,14). Om ordet "visdom" (med liten v) bruker man dels pronomenet "hun" og dels "den":

Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom,
   kjøp deg innsikt med alt du eier!
          
Sett henne høyt, så løfter hun deg.
   Ta henne i favn, så bringer hun deg ære. (4,7-8)

En spotter søker visdom, men finner den ikke,
for den kloke er det lett å få kunnskap. (14,6)

(4) Til tross for at Visdommen i 14,33 (noe overraskende) står i bestemt form og med stor V, og refereres til som "hun", forekommer det ingen henvisning til 1,20 i fotnoten slik man skulle forvente. Hva som motiverer stor bokstav og bestemt form i denne teksten, er i det hele tatt svært uklart. 

(5) For the record: I ingen av disse tekstene vi har listet ovenfor forekommer håkhmâ med bestemt artikkel. Vi skal ikke gjøre noe poeng ut av dette, men samtidig var det godt å få sagt det. :)

 * I 2,16 og 24,7 står ordet "Visdommen" først i setningen og uten fotnotereferanse til 1,20. Dette kan tyde på at vi ikke skal telle med disse blant de stedene hvor ordet forekommer med stor bokstav. 

Morten og Årstein