Greek

Dress, slips og paljetter og «Det skjedde i de dager» i Lukas 2,1

I den utmerkede boken Nytestamentlig gresk grammatikk (Ragnar Leivestad; ny utg. ved Bjørn Helge Sandvei; Oslo: Universitetsforlaget, 1998) finnes det et fyldig kapittel om semittisk påvirkning (§ 141). Dette griper indirekte inn i selveste juleevangeliet (Luk 2,1–20), nærmere bestemt begynnelsen av kapittel 2. Sandvei skriver på s. 282:

... uttrykket ... ἐγένετο-konstr. + tidsbestemmelse ... fungerer som en tidsmarkering ved beretningens begynnelse:

Mark 1,9 ... : Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ... («og det skjedde i de dager – Jesus kom ...» ->) på den tiden kom Jesus

Det er interessant å se at det aktuelle uttrykket behandles ulikt i tekstene Mark 1,9 og Luk 2,1, i Bibelselskapets siste oversettelse:

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes (Mark 1,9; Bibel 2011).

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall (Luk 2,1; Bibel 2011).

I oversettelsen av Lukas-teksten overstyrer åpenbart den kirkelige tradisjonen den språklige fornyelsen som Bibel 2011 skulle komme med. Trolig har gudstjenestesettingen på julaften og lesingen av juleevangeliet i de tusen hjem fått en avgjørende vekt. Tanken er nok - litt sleivete sagt - at «Det skjedde i de dager» fungerer bedre til dress, slips, paljetter og høytid enn på «På den tiden». En sammenligning med 1930-oversettelsen viser også at Markus-teksten har gjennomgått en utvikling som Lukas-teksten ikke har fått være med på:

        Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan (Mark 1,9; NO 1930).

        Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall (Luk 2,1; NO 1930).

Tenk gjerne på dette neste gang du vurderer om du skal gidde å ta på deg dressen eller paljettkjolen før du går til kirken på julaften!

Årstein Justnes