Forum for hellige skrifter

Høstens tre Jesus-foredrag

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre foredrag om Jesus. Alle disse foredragene holdes i boksamlingen ved Kristiansand Katedralskole, og er åpne for alle. 

Tirsdag 19. september holdt Tor Vegge sitt foredrag "Hvem var Jesus for Paulus?". Foredraget var godt besøkt med ca. 50 tilhørere. 

IMG_6942  

Morten Beckmann holdt sitt foredrag 17. oktober: "Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelse?". Beckmann tok opp spørsmål som: I hvilken grad er oversettelsene styrt av oversetternes førforståelse og teologi? For å belyse problemstillingen tok han utgangspunkt i flere kristologiske tekster (tekster om Jesus) i Det nye testamente, og vurderte hvordan disse var gjengitt i Bibelselskapets oversettelser. Beckmann leverte nylig sin doktoravhandling om emnet ved UiA. 

Jesus i oversettelse - liten 500px 22561038_10209843437308367_1592274375_o

 
Forelesningssalen ved Katta

 

Høstens siste foredrag holdes 7. november. Tema: "Jesus fra Nag Hammadi" ved Kristine Toft Rosland. I 1945 ble det funnet en rekke tekster nær den egyptiske byen Nag Hammadi. Tekstene gir oss et innblikk i en del av kristendommen som var gått tapt, og som vi tidligere bare kjente gjennom deres meningsmotstandere. Disse tekstene kalles ofte for "gnostiske" tekster fordi enkelte forskere har knyttet den til det man kaller "gnostisismen". Rosland skriver for øvrig sin doktorgrad på Johannes-apokryfen fra Nag Hammadi.

Arrangementene finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole (bildet til høyre)
og er åpne for alle.  


Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Boksamlingen i Kristiansand Katedralskole. Se kart nedenfor.   

 

 


Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Først ut er professor Tor Vegge med emnet «Hvem var Jesus for Paulus?» Innledning ved Morten Beckmann.

Paulus var én av de verste forfølgerne av Kristus-troende i bevegelsens begynnelse, men ble snart én av de viktigste misjonærene i  Romerriket. Hvem var denne Jesus, som Paulus så i et syn utenfor Damaskus, for Paulus, og hva lærte han om ham? 

Tor - paulus - jesus
Tor Vegge (til venstre i bildet) jobber som professor i Det nye testamentet ved UiA og har sin spesialkompetanse på Paulus.

 

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.   

 


Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2017!

Vi fortsetter med å møtes på fredager, men endrer fast klokkeslett til kl. 11.15-12.00. Programmet nedenfor viser tidspunktene for fremlegg.Som dere ser, har vi ledige tidspunkter for fremlegg til høsten. Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Nytt dette semesteret er vårt uformelle matpakkeseminar. De fredagene det ikke er fremlegg, møtes vi likevel for å ha lunch og prat med faglig innhold (kl. 11.15-12). 

Program:

15. september: NNTFFs høstmøte ved Teologisk Fakultet [kl. 12.00–16.00]. Presentasjon av det store bokverket The Eucharist – Its Origins and Contexts I-III (Mohr Siebeck) som bl.a. UiAs professor Tor Vegge har bidratt i.

20. oktober: Morten Beckmann legger frem et utkast til en bokmelding om den nye revisjonen av Bibelen Guds Ord (Bibelforlaget, 2017).

27. oktober: Kristine Toft Rosland legger frem paperet "Reading the Apocryphon of John through the frame narrative". 

10. november: Prof. Årstein Justnes legger frem paperet "Why 4QReworked Pentateuchb (4Q364) frg. 8a (Gen 37:8) Probably Is a Fake."

24. november: Ludvik Kjeldsberg legger paper.

8. desember:

For kontakt og spørsmål, ta kontakt på morten.beckmann@uia.no.


Program: Forum for hellige skrifter våren 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2017!

I år har ingen faste tidspunkter slik vi tidligere har hatt. Informasjon om tid og sted følger nedenfor.

Program våren 2017:

27. januar. Prof. Årstein Justnes legger frem et paperet "A Private Part of Enoch: A Faked Dead Sea Scrolls Fragment". Prof. Tor Vegge responderer. Kl. 13.15-14. Sted: E2-009, UiA Gimlemoen.

17. februar: Universitetslektor Kristine Toft Rosland legger frem paper.

3. mars: Prof. Årstein Justnes legger frem paper: "Er tiden (over)moden for å opprette et senter for manuskriptstudier?"

17. mars: Stip./lektor Cato Gulaker legger frem paperet "Satan in the Story of the Woman and the Dragon, the Dragon and the Beast." Prof. Årstein Justnes responderer.

7. april: Prof. Årstein Justnes legger frem sin bokanmeldelse "The [so-called] Dead Sea Scrolls Fragments in the Museum Collection. A Review". Masterstudent Ludvik Kjeldsberg responderer.

Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Morten Beckmann


Forum for hellige skrifter høsten 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2016!

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 23. september. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2016:

21.10: Prof. Årstein Justnes, “A Fake Dead Sea Scrolls Fragment from First Enoch”. Respons: Morten K. Beckmann

4.11: Prof. Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Cities and Religious Standards in the Hebrew Bible".

 
De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Forum for hellige skrifter høsten 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 28. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2015:

28.08: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Hva er da et menneske? En intertekstuell og kanonisk lesning av Salme 8".

18.09: Årstein Justnes legger frem paperet "Phil 2.5-11 and the Quest for a Liturgical Setting". Tor Vegge responderer.

24.09: Tor Vegge legger frem paperet "Interreligious Relations as testified by The New Testament".

09.10: Årstein Justnes legger frem "Matteus – en kommentar". Tor Vegge responderer.

23.10: Tor Vegge legger frem paperet "Paulus – Josephus – Autobiography"

20.11: Presentasjon av bokprosjekt ved Årstein Justnes

 


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Forum for hellige skrifter våren 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 16. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2015:

16.01: Årstein Justnes: “Hazon Gabriel: A Modern Forgery”. Respondent: Morten Beckmann.

30.01: Årstein Justnes: "The handwring in 1QIsaa XXXIII 7 and 1QS: Some Observations."                       Respondent:  Hallvard Hagelia

13.02: Kipp Davis: “'Tortured' or 'Hung’? The Incorporation of Psalm 137 into the Cave 4 Apocryphon of           Jeremiah C.”

13.03: Apostolos Spanos: Greek Paleography. An Introduction

20.03: Hallvard Hagelia legger frem et artikkelutkast om guddommelig utvelgelse i Jesajaboken.

27.03: Kipp Davis presenterer paperet "Miniature scripts and material: Physical features for classifying           divinatory texts in the Judaean Desert scrolls." Tor Vegge responderer.

10.04: Mika Pajunen legger frem paperet "The Saga of Judah’s Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period." Kipp Davis responderer.

17.04 Årstein Justnes legger frem paperet "Hvem Buddha var, og hva han egentlig mente. Stephen Batchelor og den historiske Buddha". Tor Vegge responderer. 

24.04: Morten Beckmann legger frem et paper om Kol 1,15 i Bibelselskapets oversettelser 1959-2011. Årstein Justnes responderer. Årstein Justnes responderer.

De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet

Forum for hellige tekster arrangerer konferansen "Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet" på Fevik Strand Hotel 13-14. november. Konferanseprogrammet ligger vedlagt nedenfor:

 

Torsdag 13. november

 12.00 Velkomst

 

13.00-14.00 Hovedforedrag Hilde Brekke Møller, MF: “Hva kan man vite historisk? Og hvordan kan man vite dette?” Respons Tor Vegge.

 

14.05 Kristin Heskje, MF: “For historisk? En refleksjon rundt historisk kritisk metode og behovet for metodemangfold innen bibelvitenskap som disiplin.”

 

14.45 Pause

 

15.00 Henny F. Hägg: “Den filologiske tolkningsmetodens muligheter og begrensninger.”

 

15.30 Morten Beckmann: “Epistemologiske utfordringer ved vurderinger av bibeloversettelser.”

 

16.15 Kaffe med forfriskninger

 

16.45 Cato Gulaker, ATH: “Satan, the Heavenly Adversary of Man.” Respons ved Kipp Davis.

 

 

Fredag 14. november

08.45 Kipp Davis, UiA: “Sins of the Fathers: Cultural, Scribal, and Literary Presuppositions and the Publication of the Dead Sea Scrolls in Discoveries in the Judaean Desert Series.”

 

09.30 Ingunn Aadland, MF: “Fordom og fortolkning.”

 

10.00 Kaffe

 

10.15 Årstein Justnes, UiA: “En fetters hevn: Dødehavsrullene som utfordring for bibelvitenskapen.”

 

11.00 Hovedforedrag Tor Vegge, UiA: “Hvilken rolle og hensikt har bibelvitenskap og tidligkristne studier i 2014?” Respons ved Hilde Brekke Møller.

 

12.00 Avslutning


Forum for hellige skrifter høsten 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 29. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2014:

29.08: Årstein Justnes: En barndom for messias: Matteus 1–2.

12.09: Kipp Davis: "Miniature Scripts from Qumran and 4QJer-a (4Q70)."

10.10: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om måltider i deler av brevlitteraturen i NT.

24.10: Kipp Davis:  "4QJer-a (4Q70): From Anthology to Scripture in the Oldest Known Copy of Jeremiah.”

7.11: Går ut pga. forberedelse til workshopen ved forumets neste møte.

13-14.11: Workshop: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet.

28.11: Morten Beckmann legger frem et artikkelutkast.

5.12: Årstein Justnes og Torleif Elgvin: The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) as artifact


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no


Forum for hellige skrifter våren 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag (oddetallsuker). Oppstart er 17. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2014:

03.01: Årstein Justnes legger frem paperet "The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology:
Preliminary Observations and A Proposal." Kipp Davis responderer.

Torsdag 16.01: Kipp Davis legger frem paperet “THERE AND BACK AGAIN”: RECONSTRUCTION AND RECONCILIATION OF THE WAR TEXT 4QMILḤAMAA (4Q491A—C).

14.02: Årstein Justnes m. fl. holder konferanse om mindfulness. Se programmet på:  http://mindfulness.typepad.com/blog/2014/01/mindfulness-og-kristen-meditasjon-13-14-februar-offisielt-program.html

28.02: Hallvard Hagelia legger frem paperet "Yahweh 'with' people". Knut Aavik Johannesen responderer.

14.03: Hallvard Hagelia legger frem paperet "Krigens ansikt i GT". Tor Vegge responderer.

28.03: Morten K. Beckmann legger frem et utkast om oversettelsen av Joh 1,18. Årstein Justnes responderer.

05.06: Årstein Justnes, "Loven i Matteusevangeliet"


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no