Conferences

Seminar ved professor Hugo Lundhaug, 28.–29. januar 2016

Torsdag (E2-002)

11.15-12.00 Lunsj

12.15-15.00 Presentasjon av EU-prosjektet «New Contexts for Old Texts: Unorthodox Texts and Monastic Manuscript Culture in Fourth- and Fifth-Century Egypt» (med vekt på resultater)

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.15 Hvordan lykkes med en EU-søknad

18.00– Middag

 

Fredag (E1-019)

9.15–10.00 Koptiske tekster og manuskriptfunn - en oversikt + Koptisk for Dummies (hvordan bør bibelforskere gå frem for å lære koptisk? Tips til grammatikker etc.)

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 The Gospel of Jesus’ Wife – og andre kopitiske forfalskninger

11.30–12.15 Kognitive tilnærminger til gamle tekster

12.30– Lunsj

 

Årstein Justnes