Christianity

Lebbeus Taddeus strikes back!

Er det flere enn meg som ble provosert over budskapet i Årstein Justnes' blogg 29. mars 2007? I snart ett år har dette erget meg, og jeg vil dø for å gjenopprette Thaddeus' ære!

Dere har hørt Justnes har sagt:

"Har du hørt om Lebbeus Taddeus? Ikke det? Har du hørt om Peter, Jakob og Joahnnes? Klart du har! Gutta som ble med Jesus opp på fjellet i Matt 17! Har du hørt om Thomas? Definitivt! Disippelen som Jesus møtte på en helt spesiell måte ifølge Joh 20. Har du hørt om Matteus? Yes indeed - tolleren! Har du hørt om Judas? Kassereren og disiplenes fakultetsdirektør! Men hvem i grønne er Lebbeus Taddeus?200pxstjudethaddeus

Jeg føler på mange måter at Lebbeus Taddeus er disiplenes svar på Dole i Donald Duck. Mens man nesten får inntrykk av at han er der for å oppfylle måltallet i disippelgruppen (som det var tolv stammer i Israel, måtte det jo også være tolv disipler), er Dole der åpenbart for rytmens skyld."

Men jeg sier dere nå: Han var ikke der for rytmens skyld, Thaddeus har nemlig vært på ferde i fremmede land og gjort store underverker - i Jesu sted. Igjen er Eusebius kilden.

Jeg siterer Eusebius:

"The manner of the narrative concerning Thaddeus is as follows. The divinity of our Lord Donald Duck... Huff! Jeg er ennå preget av Justnes' kommentarer. Igjen: The divinity of our Lord and Saviour Jesus Christ became famous among all men beacuse of his wonder-working power, and led to him myriads (utallige) even of those in foreign lands were far remote from Judea, in the hope of healing from diseases and from all kinds of sufferings. In this way King Abgar, the celebrated monarch of the nations beyond the Euphrates, perishing from terrible suffering in his body, beyond human power to heal, when he heard much of the name of Jesus and the miracles attested unanimously by all men, became his suppliant and sent to him by the bearer of a letter, asking to find relief from his disease.

Jesus did not give heed to his request at the time, yet vouchsafed him a letter of his own (!), promising to send one of his disciples for the cure of his disease, and for the salvation alike of himself and of all his relations. Nor were the terms of his promise long in being fulfilled. After his ressurection from the dead and return into heaven, Thomas, one of the twelve apostles, was divinely moved to send to - Hvem? Ikke Peter, Matteus, Doffen, Ole, men Edessa Thaddeus, who himself was reckoned among the number of the Seventy disciples, as herald and evangelist of the teaching about Christ, and through him all the terms of our Saviour's promise recieved fulfilment. Then Thomas, the apostle, said to him: Go and heal the king's disease, for there shall be a time, more precisely in the year 2007, when people will deny thy name, O'Thaddy boy. [this last sentence may a later addition].

There is also documentary evidence of these things taken from the archives at Edessa which was at that time a capital city.... Jeg skal ikke gjengi brevvekslingen her. Thaddeus ble altså sent av gårde. Videre: "Now when news of him was heard, it was reported to Abgar that an Apostle of Jesus has come here, as he wrote to you. So Thaddeus began in the power of God to heal every disease and weakness so that all marvelled. "

Når Abgar hørte om disse store gjerningene, kalte han til seg Thaddeus. Thaddeus helbredet ham. Etter dette sa Abgar: "O' Thaddeus, it is by the power of God that you do these things, and we ourselves have wondered." Thaddeus forkynte så Ordet i Edessa, og mange kom til tro.

Right back at ya, Justnes;-)

Kilde: Eusebius - Historia Ecclesiastica, I, xiii

Morten

(først publisert på http://klepp.blogg.no 26.03.2008)


Om å svikte sine metaforer

Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. (1 Joh 3,9; NT-05; Bibelselskapet)

Hvordan assosierer dere når dere leser det som står om Gud i denne teksten? Slik som jeg?
"Den som er født av Gud" - OK, Gud som en som føder, ikke nødvendigvis en mor, men i alle fall en fødende far.
"For det Gud har sådd" - Gud som bonde, en som sår i påvente av vekst.

På gresk fremgår det imidlertid at første og andre setning egentlig befinner seg innenfor det ene og samme metaforiske felt, og at det andre utsagnet egentlig utvikler det første. Igjen må vi til England:

Those who have been born of God do not sin, because God's seed abides in them; they cannot sin, because they have been born of God. (1 John 3,9; NRSV)

Fødsel og sæd hører definitiv sammen. Og med antikkens tro på den mannlige sæds fortreffelighet, gir det mening å si "Guds sæd blir værende i ham".

Av og til går det an å si ting på en så from måte at det rett og slett blir uklart hva man snakker om. I dette tilfellet lokker den norske bibeloversettelse oss ut på landet og uti åkeren, mens vi heller burde vært på fødestua og meditert litt over hvordan barn blir til. Jeg mener å ha lest et sted at det er forskning på at menn relativt ofte mediterer over det helt siste. ;-)

Årstein (flyttet fra justnes.blogg.no, publisert første gang 15. juni 2007)


No canon or canonical text before the end of the first century

Beklager, jeg har litt hang-up på kanonspørsmål for tiden. Sitatet nedenfor stamner fra den store qumranitt Ulrich: 

"Prior to the end of the first century, we do not have a canon in either Judaism or Christianity. We have a canon-in-the-making, but we do not have a canon. We have, well documented by practice, the concept of authoritative sacred books which are to be preserved very faithfully. And we have a "canonical process", that is, the activity by which books later to become accepted as the canon were produced and treated as sacred and authoritative. But we do not have a canon or a canonical text before the end of the first century."

E. Ulrich, "The Canonical Process, Textual Criticism, and Latter Stages in the composition of the Bible," in M. Fishbane and E. Tov (eds.), ´Sha´arei Talmon´: Studies in the Bible, 274.

Man kunne legge til at skillet mellom såkalte "autoritative skrifter" og andre skrifter heller ikke alltid er så lett å etablere på denne tiden. 

Årstein