Apocrypha

Shakespeare og kanon

I våre dager kan ingen Shakespeare-utgave med respekt for seg selv unngå å revurdere kanonen. Og vil man som Shakespeare-forsker presentere seriøse lesninger, er man nødt til å ha en bevissthet om tekstgrunnlaget; drister man seg til ambisiøse nytolkninger av forfatterskapet, må man ha begrunnede meninger om hva som er innenfor og utenfor, samt om hva som befinner seg i grenseland. Når leseren vil nærme seg sentrum i den vestlige kanon, har hun i det hele tatt ikke tilgang til en ren, uformidlet tekst. Hun vil alltid være avhengig av Shakespeares viktigste medarbeidere utover teatrets folk, tekstutgiverne. Spørsmålet er i mindre grad "hva er teksten?" enn "hvilke tekstlige variasjoner finnes?", og "hva kan disse bidra med til fortolkning og forståelse?" Så vanskelig, så potensielt ustabilt og rikt. 

Tore Rem, "Medarbeider Shakespeare," Morgenbladet 20. des 2013 - 2. jan 2014 

[Årstein]