Previous month:
October 2017
Next month:
October 2018

November 2017

Morten Klepp Beckmanns disputas 7. desember

Sted: Auditorium B1001 - Campus Kristiansand, Universitetet i Agder

Kl. 10:15-11.00

Prøveforelesning over oppgitt emne: «Paulus' ‘God-talk’-kristologi i relasjonelt perspektiv»

Kl. 12.00 -

Disputas: Morten Klepp Beckmann forsvarer sin avhandling: «Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse».

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jorunn Økland fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Tommy Wasserman, Örebro Teologiska Högskola
  • Professor Ingun Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole samt professor II ved Institutt for religion, filosofi og historie, ved Universitetet i Agder, har ledet komitéen

Disputasleder: prodekan Årstein Justnes

Hovedveileder: professor Tor Vegge, UiA

Biveiledere: Professor Helje Kringlebotn Sødal og professor Jan-Olav Henriksen, begge UiA

Søk etter avhandlingen i Aura http://www.uia.no/aura

Avhandlingen kan også lånes i resepsjonen på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Velkommen til disputas!