Previous month:
September 2017
Next month:
November 2017

October 2017

Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 17. oktober: Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?

 Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Denne gangen er det tid for Morten Beckmann med emnet «Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelser?» Innledning ved Kristine Toft Rosland.

I hvilken grad er Bibelselskapets oversettelser preget av oversetternes førforståelse? Bibeloversettelser har en enorm definisjonsmakt over hva som forstås som «den hellige tekst». En religiøs ekspert kan si at det som egentlig er den hellige teksten, er den grunnspråklige. I praksis er det likevel slik at folk flest leser sin egen bibel som hellig tekst. Dette fører til at de ofte skjulte tolkningene i bibeloversettelser styrer forståelsen av det som anses som "Bibelen". Hvilke skjulte tolkninger følger Bibelselskapets oversettelse av sentrale tekster om Jesus i Det nye testamente? Vi har utfordret Morten Beckmann til å svare på disse spørsmålene.

   Jesus i oversettelse

Morten Beckmann jobber som universitetslektor ved UiA og har nylig levert sin doktoravhandling "Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse" ved samme institusjon.

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.