Previous month:
December 2016
Next month:
September 2017

June 2017

Program: Forum for hellige skrifter høsten 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2017!

Vi fortsetter med å møtes på fredager, men endrer fast klokkeslett til kl. 11.15-12.00. Programmet nedenfor viser tidspunktene for fremlegg.Som dere ser, har vi ledige tidspunkter for fremlegg til høsten. Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Nytt dette semesteret er vårt uformelle matpakkeseminar. De fredagene det ikke er fremlegg, møtes vi likevel for å ha lunch og prat med faglig innhold (kl. 11.15-12). 

Program:

15. september: NNTFFs høstmøte ved Teologisk Fakultet [kl. 12.00–16.00]. Presentasjon av det store bokverket The Eucharist – Its Origins and Contexts I-III (Mohr Siebeck) som bl.a. UiAs professor Tor Vegge har bidratt i.

20. oktober: Morten Beckmann legger frem et utkast til en bokmelding om den nye revisjonen av Bibelen Guds Ord (Bibelforlaget, 2017).

27. oktober: Kristine Toft Rosland legger frem paperet "Reading the Apocryphon of John through the frame narrative". 

10. november: Prof. Årstein Justnes legger frem paperet "Why 4QReworked Pentateuchb (4Q364) frg. 8a (Gen 37:8) Probably Is a Fake."

24. november: Ludvik Kjeldsberg legger paper.

8. desember:

For kontakt og spørsmål, ta kontakt på morten.beckmann@uia.no.