Previous month:
February 2016
Next month:
December 2016

August 2016

Forum for hellige skrifter høsten 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2016!

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 23. september. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2016:

21.10: Prof. Årstein Justnes, “A Fake Dead Sea Scrolls Fragment from First Enoch”. Respons: Morten K. Beckmann

4.11: Prof. Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Cities and Religious Standards in the Hebrew Bible".

 
De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no