Previous month:
January 2016
Next month:
August 2016

February 2016

Gresk-blundere i Kjell Arild Pollestads kritikk av Fadervår/Vår Far i Bibel 2011

I kjent stil skolder Kjell Arild Pollestad Bibelselskapet for sin siste versjon av Fadervår/Vår Far i en kommentar i Vårt Land 31. desember. Jeg er enig i deler av kritikken hans, men på flere steder misforstår Pollestad rett og slett den greske teksten. 

Om det første leddet i bønnen skriver han: 

I fortsettelsen har man gjort en uheldig «forenkling» ved bare å si «Vår Far i himmelen». På gresk står det et relativpronomen her og innleder en nominalsetning: «som i himlene».

Slike setninger uten verb er vanlige på semittiske språk, og i Matteus’ gresk finnes det mange eksempler på slike ­«semittismer». Men i oversettelser til våre språk må vi ta med det «er» som her er underforstått, slik som i den engelske­ versjonen fra 1600-tallet­ som fremdeles er i bruk: «Our Father which art in heaven.»

Siden vi på norsk ikke har noen egen verbalform for 2. person, må vi sette inn et «du»: «du som er i himmelen», eller «himlene», som det egentlig står. Det vesentlige er at den troende her inn­leder bønnen med å bekjenne at Gud er høyt opphøyet, han er «i himlene», men har ifølge troen omsorg for oss som er på jorden.

I den nye norske versjonen er alt dette falt bort. Det åpnes ingen­ dialog med vår himmelske Far. «Vår Far i himmelen» er prosaisk som en fotnote og kraftløst som et kompromiss.

La meg bare kommentere to ting: 

1 Pollestad blander den greske bestemte artikkelen ho med det greske relaitvpronomenet hos. Leddet han vil oversette med «som er i himlene» er rett og slett ikke en relativsetning, men et ledd som står til Far/Fader som et attributt. Dette siste, som Bibelselskapets oversetter åpenbart har forstått, har Pollestad misforstått. 

2 Det er ingen grunn til å sette «himmelen» i flertall som Pollestad gjør. På hebraisk kan man markere utstrekning ved å sette ord i flertall, men det gjør man ikke på norsk. Pollestads forslag «i himlene» gir inntrykk av at det er flere himler, og på denne måten forskyves meningen. 

Årstein Justnes


Paulus-seminar med professor Per Jarle Bekken 17.-18. februar

Universitetet i Agder

E2-002 og E2-009

Onsdag

11.15–12.00 Lunsj

12.15–13.45 Professor Per Jarle Bekken: «Abraham og Sinai hos Filon fra Aleksandria: De Abrahamo 262–276»

13.45–14.15 Kaffe

14.15–15.45 Per Jarle Bekken: «Abrahams tro og adekvate belønning: En ny tilnærming til Galaterne 3 og Romerne 4»

18.00– Middag

 

Torsdag

Papers

9.15–10.00 Stipendiat Morten Klepp Beckmann: «Da sønnen ble sønn: Rom 1,4 i NO78 og Bibel 2011»

Respons: Per Jarle Bekken

10.00-10.30 Kaffe

10.30–11.15 Professor Hallvard Hagelia: “Amos’ and Micah’s Mission to Samaria, Bethel and Jerusalem”

Respons: Tor Vegge

11.30–12.00 Professor Årstein Justnes: «Materiell filologi, resepsjonshistorie og Fil 2,6–11»

12.15– Lunsj

 

Påmelding til Årstein Justnes arstein.justnes@uia.no innen mandag 15. februar