Previous month:
March 2015
Next month:
December 2015

June 2015

Forum for hellige skrifter høsten 2015

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2015.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 28. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2015:

28.08: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Hva er da et menneske? En intertekstuell og kanonisk lesning av Salme 8".

18.09: Årstein Justnes legger frem paperet "Phil 2.5-11 and the Quest for a Liturgical Setting". Tor Vegge responderer.

24.09: Tor Vegge legger frem paperet "Interreligious Relations as testified by The New Testament".

09.10: Årstein Justnes legger frem "Matteus – en kommentar". Tor Vegge responderer.

23.10: Tor Vegge legger frem paperet "Paulus – Josephus – Autobiography"

20.11: Presentasjon av bokprosjekt ved Årstein Justnes

 


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no