Filipperne 2,1-11 i Bibel 2011
Påfallende om frafall i Matt 11,6 (Bibel 2011)

SBL 2011: Sion kalte, Morten svarte!

I år ble SBL (Society of Biblical Literature) holdt i San Francisco, Califonia. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på denne herlige begivenheten.

Turen har vært utrolig lærerik for meg - som nylig omskåret masterstudent. Å høre på forskere fra alle verdens hjørner gir deg utvilsomt mange nye perspektiver. Kvaliteten på fagseminarene var det heller ikke noe å si på. Ofte er det er en SBL-gruppe som holder hver "session". Det at det finnes SBL-gruppen betyr at det er medlemmer. Og i disse gruppene har medlemmene en forpliktelse til å delta aktivt i diskusjonen av papers. Dette hevet nivået betraktelig på seminarene. Det er naturligvis ulike forpliktelser for hver gruppe (som gruppen fastsetter selv), men jeg så en stor forskjell fra åpne seminarer til seminarer arrangert av en SBL-gruppe.

i SBLs Markus-gruppe var det også diskusjonen etter paperene forbeholdt medlemmene, for så å slippe til spørsmål "fra salen" de siste 30 minuttene. I de åpne seminarene var dette imidlertid ikke tilfelle. Der kunne alle slippe til hele tiden. Ulempen med dette var at diskusjonen kunne bli kuppet av ultra-konservative evangelikale som ikke var så interessert i å diskutere - men heller konstatere. Dette skjedde på ett av de åpne seminarene jeg var med på. Ellers gikk diskusjonene veldig fint for seg. 

Det meste interessant foredraget som jeg deltok på, var det av James A. Waddell - "The Enochic Son of Man and Pauline Christology". Trykk her for å se abstractet. Waddell så på forbindelsen mellom presentasjonen av Enok (i 1 Enoks Bok) og paulinsk kristologi. Her fant han slående likheter. Det er en ny konsensus i forskningen om å datere Enoks bok til mellom slutten av det første århundret f. Kr. og de første tiårene e. Kr. Dette teksten er derfor høyaktuell i dens nære tidsaspekt til den tidlig kristne bevegelse - og ikke minst: Første Enoks bok forteller oss mangt om jødedommen i det miljøet den tidlige kristne bevegelse oppstod i. Jeg skal forsøke å gjenfortelle dette fordraget på neste forum-møte (for de som er interessert i å høre på dette).  

Jeg vil takke UiA og Årstein for at jeg fikk lov til å delta på dette :)

Morten

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Glimrende referat! Mer, mer!
Årstein

The comments to this entry are closed.