Previous month:
June 2009
Next month:
August 2009

July 2009

Codex Sinaiticus ute på nett!

Codex Sinaiticus er nå lagt ut på nett! Dette håndskriftet er det eldste fullstendige håndskriftet vi har av Bibelen. Håndskriftet inneholder altså hele Det Nye testamentet og Det Gamle testamentet på gresk. Håndskriftet er hele 1600 år gammel og stammer fra det 4. århundre.

Dette er altså nå tilgjengelig på nett for de som ønsker å kikke på originalen:

Codex Sinaiticus Online1216907285821_444


Kilde: Jim West