Biography

Forum for hellige skrifter springer ut fra NT-miljøet ved Universitetet i Agder. Forumet ble opprettet våren 2009 og har hatt jevnlige møter siden. Vi tar sikte på å møtes annenhver fredag. Klokkeslett og sted annonseres på bloggen i forkant. Forumet ledes av stipendiat Morten Klepp Beckmann og førsteamanuensis Årstein Justnes.

Forumets navn var opprinnelig Nytestamentlig fagforum, men ble endret til Forum for hellige tekster for å gjøre det mer komparativt.

For mer informasjon ta gjerne kontakt på mail: morten.beckmann@uia.no