Oversettelser Dødehavsrullene/Qumran

Zodiakisk fysiognomi [4Q186] fragment 1 kolonne 2,5-9

5 og hans lår er lange og slanke, og hans tær 6 er slanke og lange. Han hører til den annen søyle. 7 Hans ånd har seks deler i lysets hus og tre deler i 8 mørkets hus.  Og dette er horoskoet han ble født under: 9 i tyrens fot. Han vil være ydmyk, og dette er hans dyr: tyren. (4Q186 fragment 1 kolonne 2,5-9)

I den fragmentariske teksten Zodiakisk fysiognomi (4Q186) får vi et møte med en vitenskap som var vidt utbredt i antikken, nemlig fysiognomi (læren om at man ut fra et menneskes utseende kan lese seg til dets karakter). Teksten har trolig ikke sin opprinnelse i Qumran-bevegelsen, men ble etter alt å dømme lest og brukt i Qumran.

Med utgangspunkt i astrologisk informasjon om fødselstidspunkt synes utdraget ovenfor å liste opp forutsigelser om et enkelt individs fremtidige tilstand eller å gi en beskrivelse av dets karaktertrekk.
Den underliggende tanken i teksten er at menneskets indre, altså dets karakter, kan avleses av menneskets ytre, dets utseende og fremtoning.

Årstein Justnes (flyttet fra justnes.blogg.no 12. juli 2009)

Tillegg 5. april 2010: Tekstutdraget sitert ovenfor gir defintivit ikke grunnlag for Magen Broshis (“Predestination in the Bible and the Dead Sea Scrolls,” Bread, Wine, Walls and Scrolls [Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001], 241) helt generelle påstand om at esseerne så for seg at ethvert menneske besto av ni deler lys og mørke:

The Essenes upheld a system in which every human being is composed of nine parts, some of light and some of darkness (4QCrypt; Allegro 1968 ...; Licht 1965 ...; Alexander 1996 ...; Schmidt 1997 ...). By this system, in which the number of parts is uneven, everyone belongs to one of two camps. Thus, a figure discussed in this text (ll. 5-9) is made of six parts of the 'House of light' ... and three parts of the 'House of darkness', therefore he belongs to the Children of light.