Nytestamentlig fagforum

Nytestamentlig Fagforum 22. januar: Hvorfor studere Det nye testamentet?

I neste samling for NTFF tar vi opp spørsmålet: Hvorfor skal vi studere Det nye testamentet? Hvordan kan vi gjøre det aktuelt og attraktivt?

Vi går da gjennom en artikkel av Wayne Meeks; Why study the New Testament. Artikkelen blir presentert av Tor Vegge.

Tid: Fredag 22. januar kl. 10.00

Sted: UIA, E2-002

Fagforumet er åpent for alle. Dersom noen ønsker å få tilsendt artikkelen, vennligst send meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Morten Beckmann Klepp

Story100g

Wayne Meeks (bildet)

(Om du ikke blir inspirert til å studere Det nye testamentet ved å se på ham, så les heller artikkelen hans iallefall!)


Nytestamentlig fagforum: 16. oktober!

Vi samles igjen til Nytestamentlig fagforum 16. oktober!

Tid: kl. 13.30-14.15

Sted: E2-002, Uia.

Temaet blir Tor Vegges siste artikkel i TTK som tar opp noen fundamentale spørsmål for NT-faget:

Bibelvitenskap og Den norske kirkes lære - En kommentar til forholdet mellom bibelvitenskap og kirkens lære med utgangspunkt i uttalelsen Skrift-forståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken.

Respondent: Årstein Justnes

For å få tilsendt artikkelen, vennligst send meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Morten Beckmann Klepp


Sammendrag fra NTFFs samling 29. mai: Richard Bauckham - Christology of divine identity

Fredag 29. mai diskuterte vi utdrag fra Richard Bauckhams siste bok, Jesus and the God of Israel, nærmere bestemt sidene 18-38, hvor hans hypotese om "Christology of Divine Identity" klart kommer til uttrykk. Ifølge Bauckham anså de første kristne Jesus som en del av Guds identitet. Dette, hevder han, er uttrykt på flere måter i NT, men i dette kapitlet legges det særlig vekt på skriftsteder hvor Jesus sitter på Guds trone og utøver Guds makt. Salme 110,1, som er brukt 23 ganger i NT, er, ifølge Bauckham, det klareste uttrykk for dette - nemlig at Jesus utøver Guds unike herredømme. Jesus plasseres her inn i en kategori som skiller Gud fra all annen virkelighet. 

Flere påpekte at Bauckhams kristologi i stor grad minner om Sverre Aalens kristologi, særlig det Aalen omtalte som jahvistisk analogi.

For enkelte fremsto det som om Baukham synes å unngå, i alle fall i dette kapitlet, flere av de skriftstedene som tilsynelatende ikke harmonerer helt med hans hypotese, f eks 1 Kor 15,24-28

24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Sønnen skal altså underordne seg Gud, og Gud skal være alt i alle. Hvordan står dette til at Jesus er inkludert i Guds identitet? Det virker rart at Sønnen skal underordne seg Gud hvis førstnevnte inngår i sistnevntes identitet. Det blir rett og slett noe anstrengt at en del av Guds identitet skal underordne seg.  

Tor Vegge problematiserte Bauckhams bruk av "identitetsbegrepet", og det ble stilt spørsmål om dette er anakronistisk.

Det ble også diskutert om Baukhams modell rett og slett er for grovmasket (en todelt modell: Gud, på den ene siden; det skapte, på den andre). Er Bauckham for rask med å friksjonsfritt inkludere Jesus i Gud (jf hans noe krampaktige lesning av Fil 2,5-11)? Finnes det en tredje kategori for Jesus som er mer presis? En guddommelig messiasskikkelse, underordnet faderen, overordnet engler, mennesker og alt det skapte?

Se også den tidligere bloggposten under!

Nytestamentlig fagforum 29 mai: Richard Bauckham: Christology of Divine Identity

Årstein Justnes

Morten Beckmann Klepp

(Ps! Hvis noen ønsker å få tilsendt utdraget som ble gjennomgått, send en mail til mortenklepp@hotmail.com)