Forum for hellige skrifter

Forum for hellige skrifter høsten 2013

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2013.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag (oddetallsuker). Oppstart er 30. august. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2013:

30.08: Årstein Justnes legger Om å være mektig: עָצַם ‘āṣam. Dette er en artikkel/entry til Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band 3. Respondent: Kipp Davis

13.09: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Does writing of Old Testament Theologies have a Future?". Respondent: Kipp Davis.

27.09: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om skrifters autoritet hos Paulus. Respondent: Årstein Justnes

11.10: Årstein Justnes legger frem artikkelutkastet "The Status of the Great Isaiah Scroll". Respondent: Kipp Davis

25.10: Morten K. Beckmann legger frem et utkast fra avhandlingen "Bibelselskapets kristologi". Respondent: Årstein Justnes

15.11: Kipp Davis - “Zombies in America and at Qumran: AMC’s The Walking Dead, The Dead Sea Scrolls and Apolalyptic Redux.”

22.11: Årstein Justnes og Morten K. Beckmann legger frem et artikkelutkast om Oskar Skarsaunes visdomskristologi.

6.12: PS! Annet klokkeslett: 13.15-14. Kipp Davis beretter om årets SBL-konferanse.


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no

 


Forum for hellige skrifter våren 2013

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag i Forum for hellige skrifter. Om det ikke er noe fremlegg,
vil vi likevel møtes for å samles over en kaffe/lunch. Oppstart er 4. januar. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

De som ønsker å legge frem noe eller ønske å foreslå et tema, kan sende meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Foreløpig program våren 2013:

4. Januar: Årstein Justnes - 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel

18. januar: CJ Davis - "'Stegemetrics' in the Qumran Scrolls: An Exercise in the Material Restoration and Reconstruction of 4QApocryphon of Jeremiah C-a (4Q385a)."

1. februar: Summer conferences session - diskusjon av abstracts

15. februar: Avlyst

1. mars: KIpp Davies will speak about the work on DJD 32 and the great Isaiah scroll

15. mars: PS! Kl 13.15-14 på E2-009. Hilde Daland fra UB kommer og informerer oss om ressurser vi kan bruke i forskningen. Apostolos Spanos vil også gi oss en innføring i hvordan man kan gjøre gode søk i TLG.

5. april

19. april - Kipp Davies: "The Textual History of Jeremiah 9:11–15: New Developments and their Implications."

26. april - Årstein Justnes: Bibel 2011 mellom hellig tekst og stor litteratur. Respondent: Morten K. Beckmann

3. mai

24. mai 


Morten & Årstein

 


Lesegrupper i latin og syrisk

Forum for hellige skrifter har nå startet opp to nye lesegrupper; Lesegruppe i latin og syrisk.

Lesegruppen i latin ledes av førsteamanuensis Tor Vegge og samles annenhver fredag kl.10.15-11 (oddetallsuker) på E2-002 ved UiA. Forkunnskaper: introduksjonskurs i latin.

Lesegruppen i syrisk ledes av professor Hallvard Hagelia og samles tirsdager kl 20-21 (oddetallsuker) på Ansgar teologiske høgskole.

Morten


Forumets lesegrupper høsten 2012

Forum for hellige skrifter driver også lesegrupper i gresk, hebraisk og etiopisk. Vi har nå satt opp følgende program:

Sted for alle lesegruppene: E2-002, UiA Gimlemoen.

Vi kjører nå et fast tidspunkt for alle lesegruppene: Kl. 10.15-11.

Gresk: Hver torsdag. Oppstart nye tidspunkter: torsdag 30.08.

Hebraisk: Annenhver tirsdag - partallsuker. Oppstart nye tidspunkter: 18.09.

Etiopisk: Annenhver tirsdag - oddetallsuker. Første møte var 31.08. Oppstart nye tidspunkter: 11.09.Forum for hellige skrifter høsten 2012

Det er nå bestemt at Forum for hellige skrifter vil møtes annenhver fredag dette semesteret. Dersom det er stor pågang i forumet, kan vi også treffes hyppigere. Fast tidspunkt er kl. 10.15. Vi starter opp fredag 14.09. Nærmere info om tema kommer.

For de som ønsker å legge frem noe, eller som ønsker å foreslå temaer, kan gjerne sende meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Sted: E2-002, UiA Gimlemoen. Fast tidspunkt: Kl. 10.15-11.

Foreløpig program fremover:

Fredag 12.10: Sissel Undheim - Den hellige Agnes: martyriets doble krone i senantikk hagiografi.

Fredag 26.10: Årstein Justnes - Violence in the Dead Sea Scrolls.

Fredag 9.11: Årstein Justnes - Hva er Det nye testamentet?

Fredag 23.11 C.J. Davis - Prophets of Exile: 4QApocryphon of Jeremiah C, Apocryphal Baruch, and the Efficacy of the Second Temple

Fredag 7.12 - Morten K. Beckmann -Islam's Biggest Rock Star - muslimsk musikk i religionsundervisningen (et fagdidaktisk opplegg). 

Mandag 10.12 Hallvard Hagelia presenterer sin nye bok

Morten/Årstein


Forum i vår

Det har vært en god pågang i forumet dette semesteret. Nedenfor ligger en oversikt over alle fremleggene, samt en oppdatert plan for forum videre:

25. Januar: Torleif Elgvin - En 'allmektig' menneskesønn og messias før NT: Daniel 7 - 4Q521Messianic apocalypse og 1 Enok 47-73

8. februar: Ralph Henk-Vaags - Jesu oppstandelse og naturlovene

22. februar: SBL-forum. De som skal sende inn paper til Chicago-konferansen legger frem abstracts 

29.februar: Årstein Justnes: Det nye testamentets grunntekst(er)

7. mars: Torleif Elgvin: Gabriels åpenbaring - en endetidstekst om messiansk tegn på den tredje dag - før NT.

14.mars: Hallvard Hagelia: Matt 11,22-32 og Dekalogen.

21. mars: Morten K. Beckmann & Årstein Justnes: Når teksten og teologien konkurrerer: Kol 1,15.18 og Åp 3,14 i Bibel 2011

28. mars: Tor Vegge & Årstein Justnes: Ny vin i skinninnbinding: Teksttilleggene i NT (Bibel 2011)

4.april: Bjørn Øyvind Johansen: Rom 7 & Qumran

25. april: Morten K. Beckmann legger frem et prosjektskisse

2. mai: Olaf Engestøl J.R. legger frem sin prosjektskisse

Tidspunkt er kl 12.00-13. Vel møtt!

Dersom noen ønsker å legge noe frem på forum, send en mail til mortenklepp@hotmail.com for videre avtale.

Morten