Buddhism

Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og systematisk teologi

Jeg jobber for tiden ganske inngående med to bøker skrevet av buddhisten Stephen Batchelor, nemlig Confession of a Buddhist Atheist (New York: Spiegel & Grau, 2010) og After Buddhism: Rethinking the Dharma for A Secular Age (New Haven: Yale University Press, 2015). Batchelor er en av mine favorittforfattere. Han skriver rett og slett utrolig bra. Eksistensielt er jeg fascinert av prosjektet med å utforme en sekulær dharma for vår tid; faglig er jeg interessert i arbeidet hans med å rekonstruere livet til Siddhattha Gotama i dets historiske kontekst nettopp fordi det har så mange paralleller til forskningen på den historiske Jesus.

For kristne teologer er det verdt å merke seg at Batchelor kombinerer studier av den historiske Buddha med rollen som «systematisk teolog» (med bl.a. Paul Tillich som forbilde). For ham er det første en nødvendig forutsetning for det andre. I samtidig kristen teologi synes situasjonen å være en helt annen: Der er det ofte liten kontakt mellom forskere som arbeider med den historiske Jesus (som oftest nytestamentlere), og systematiske teologer. I den grad dette er et uttrykk for at mange systematiske teologer utvikler sin teologi uten interesse for vitenskapelige studier av den historiske Jesus, er det alvorlig for teologien som vitenskapelig disiplin. Her ligger det en viktig utfordring fra buddhisten, ateisten og «teologen» Batchelor.

Årstein Justnes


Pali - en liten innføring i Buddhas språk

Kåre A. Lie er forfatteren bak "Pali".

På sin hjemmeside omtaler han boka på følgende måte:

"I denne boken får du en enkel og grei innføring i språket pali. Det kreves ingen forkunnskaper om språk og grammatikk. I en enkel og direkte samtaleform gir forfatteren en innføring i språket med mange 
eksempler hentet fra buddhistiske tekster. Dette gjør at leseren umiddelbart tas rett inn i den fascinerende verden som de gamle buddhistiske tekster utgjør."

Boken kan bestilles fra forlaget eller direkte fra forfatteren: alberlie@online.no
Prisen er kr. 150,- pluss forsendelsesomkostninger.

Palibok0