Previous month:
June 2017
Next month:
October 2017

September 2017

Høstens tre Jesus-foredrag

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre foredrag om Jesus. Alle disse foredragene holdes i boksamlingen ved Kristiansand Katedralskole, og er åpne for alle. 

Tirsdag 19. september holdt Tor Vegge sitt foredrag "Hvem var Jesus for Paulus?". Foredraget var godt besøkt med ca. 50 tilhørere. 

IMG_6942  

Morten Beckmann holdt sitt foredrag 17. oktober: "Jesus i oversettelse: Hvilken Jesus presenteres i Bibelselskapets oversettelse?". Beckmann tok opp spørsmål som: I hvilken grad er oversettelsene styrt av oversetternes førforståelse og teologi? For å belyse problemstillingen tok han utgangspunkt i flere kristologiske tekster (tekster om Jesus) i Det nye testamente, og vurderte hvordan disse var gjengitt i Bibelselskapets oversettelser. Beckmann leverte nylig sin doktoravhandling om emnet ved UiA. 

Jesus i oversettelse - liten 500px 22561038_10209843437308367_1592274375_o

 
Forelesningssalen ved Katta

 

Høstens siste foredrag holdes 7. november. Tema: "Jesus fra Nag Hammadi" ved Kristine Toft Rosland. I 1945 ble det funnet en rekke tekster nær den egyptiske byen Nag Hammadi. Tekstene gir oss et innblikk i en del av kristendommen som var gått tapt, og som vi tidligere bare kjente gjennom deres meningsmotstandere. Disse tekstene kalles ofte for "gnostiske" tekster fordi enkelte forskere har knyttet den til det man kaller "gnostisismen". Rosland skriver for øvrig sin doktorgrad på Johannes-apokryfen fra Nag Hammadi.

Arrangementene finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole (bildet til høyre)
og er åpne for alle.  


Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Boksamlingen i Kristiansand Katedralskole. Se kart nedenfor.   

 

 


Foredrag på Kristiansand Katedralskole tirsdag 19. september: Hvem var Jesus for Paulus?

Forum for hellige skrifter arrangerer i høst tre populærvitenskapelige foredrag om Jesus. Først ut er professor Tor Vegge med emnet «Hvem var Jesus for Paulus?» Innledning ved Morten Beckmann.

Paulus var én av de verste forfølgerne av Kristus-troende i bevegelsens begynnelse, men ble snart én av de viktigste misjonærene i  Romerriket. Hvem var denne Jesus, som Paulus så i et syn utenfor Damaskus, for Paulus, og hva lærte han om ham? 

Tor - paulus - jesus
Tor Vegge (til venstre i bildet) jobber som professor i Det nye testamentet ved UiA og har sin spesialkompetanse på Paulus.

 

Arrangementet finner sted i forelesningssalen i den historiske boksamlingen på Kristiansand Katedralskole og er åpent for alle.  

Tid: Kl. 19.00–20.00. Selve foredraget vil være på i ca. 30–40 min, og det vil være åpent for spørsmål etterpå.

Sted: Se kart nedenfor.