Previous month:
August 2016
Next month:
June 2017

December 2016

Program: Forum for hellige skrifter våren 2017

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2017!

I år har ingen faste tidspunkter slik vi tidligere har hatt. Informasjon om tid og sted følger nedenfor.

Program våren 2017:

27. januar. Prof. Årstein Justnes legger frem et paperet "A Private Part of Enoch: A Faked Dead Sea Scrolls Fragment". Prof. Tor Vegge responderer. Kl. 13.15-14. Sted: E2-009, UiA Gimlemoen.

17. februar: Universitetslektor Kristine Toft Rosland legger frem paper.

3. mars: Prof. Årstein Justnes legger frem paper: "Er tiden (over)moden for å opprette et senter for manuskriptstudier?"

17. mars: Stip./lektor Cato Gulaker legger frem paperet "Satan in the Story of the Woman and the Dragon, the Dragon and the Beast." Prof. Årstein Justnes responderer.

7. april: Prof. Årstein Justnes legger frem sin bokanmeldelse "The [so-called] Dead Sea Scrolls Fragments in the Museum Collection. A Review". Masterstudent Ludvik Kjeldsberg responderer.

Dersom du ønsker å legge frem noe, vennligst send meg en mail på morten.beckmann@uia.no

Morten Beckmann