Previous month:
December 2015
Next month:
February 2016

January 2016

Seminar ved professor Hugo Lundhaug, 28.–29. januar 2016

Torsdag (E2-002)

11.15-12.00 Lunsj

12.15-15.00 Presentasjon av EU-prosjektet «New Contexts for Old Texts: Unorthodox Texts and Monastic Manuscript Culture in Fourth- and Fifth-Century Egypt» (med vekt på resultater)

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.15 Hvordan lykkes med en EU-søknad

18.00– Middag

 

Fredag (E1-019)

9.15–10.00 Koptiske tekster og manuskriptfunn - en oversikt + Koptisk for Dummies (hvordan bør bibelforskere gå frem for å lære koptisk? Tips til grammatikker etc.)

10.00–10.30 Kaffe

10.30–11.15 The Gospel of Jesus’ Wife – og andre kopitiske forfalskninger

11.30–12.15 Kognitive tilnærminger til gamle tekster

12.30– Lunsj

 

Årstein Justnes


Program: Forum for hellige skrifter våren 2016

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2016!

Vi fortsetter å møtes annenhver fredag, med oppstart 22. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2016:

18. februar: Hallvard Hagelia, prof. i GT ved Ansgar teologiske høgskole, «Amos' and Micah's mission». Respons: Tor Vegge. (NB! Merk tidspunktet: 10.30-11.15)

4. mars: Morten K Beckmann, stipendiat ved UiA, «“Guds evige sønn’. Rom 1,3-4 i NO78 — Bibel 2011». Respons: Prof. Årstein Justnes (NB! Merk tidspunktet: 12.30-13.15)

10. juni: Cato Gulaker,stipendiat/lektor i NT ved Ansgar Teologiske Høgskole, «A narrative analysis of the message to the seven churches of Rev 2-3». Respons: Prof. Tor Vegge