Holy texts: Buddhism

Blog powered by Typepad

« Konferanse: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet | Main | Debatt om Helge Fauskangers nye bibeloversettelse »

12/19/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.