Previous month:
December 2013
Next month:
November 2014

August 2014

Forum for hellige skrifter høsten 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag. Oppstart er fredag 29. august. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2014:

29.08: Årstein Justnes: En barndom for messias: Matteus 1–2.

12.09: Kipp Davis: "Miniature Scripts from Qumran and 4QJer-a (4Q70)."

10.10: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om måltider i deler av brevlitteraturen i NT.

24.10: Kipp Davis:  "4QJer-a (4Q70): From Anthology to Scripture in the Oldest Known Copy of Jeremiah.”

7.11: Går ut pga. forberedelse til workshopen ved forumets neste møte.

13-14.11: Workshop: Vitenskapsteori, bibelvitenskap og tidligkristne studier: Forutsetninger, meningskonstruksjon og sannhet.

28.11: Morten Beckmann legger frem et artikkelutkast.

5.12: Årstein Justnes og Torleif Elgvin: The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) as artifact


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no