Previous month:
September 2013
Next month:
August 2014

December 2013

Shakespeare og kanon

I våre dager kan ingen Shakespeare-utgave med respekt for seg selv unngå å revurdere kanonen. Og vil man som Shakespeare-forsker presentere seriøse lesninger, er man nødt til å ha en bevissthet om tekstgrunnlaget; drister man seg til ambisiøse nytolkninger av forfatterskapet, må man ha begrunnede meninger om hva som er innenfor og utenfor, samt om hva som befinner seg i grenseland. Når leseren vil nærme seg sentrum i den vestlige kanon, har hun i det hele tatt ikke tilgang til en ren, uformidlet tekst. Hun vil alltid være avhengig av Shakespeares viktigste medarbeidere utover teatrets folk, tekstutgiverne. Spørsmålet er i mindre grad "hva er teksten?" enn "hvilke tekstlige variasjoner finnes?", og "hva kan disse bidra med til fortolkning og forståelse?" Så vanskelig, så potensielt ustabilt og rikt. 

Tore Rem, "Medarbeider Shakespeare," Morgenbladet 20. des 2013 - 2. jan 2014 

[Årstein]


Forum for hellige skrifter våren 2014

Velkommen til Forum for hellige skrifter våren 2014.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag (oddetallsuker). Oppstart er 17. januar. Vi møtes til fast tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program våren 2014:

03.01: Årstein Justnes legger frem paperet "The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology:
Preliminary Observations and A Proposal." Kipp Davis responderer.

Torsdag 16.01: Kipp Davis legger frem paperet “THERE AND BACK AGAIN”: RECONSTRUCTION AND RECONCILIATION OF THE WAR TEXT 4QMILḤAMAA (4Q491A—C).

14.02: Årstein Justnes m. fl. holder konferanse om mindfulness. Se programmet på:  http://mindfulness.typepad.com/blog/2014/01/mindfulness-og-kristen-meditasjon-13-14-februar-offisielt-program.html

28.02: Hallvard Hagelia legger frem paperet "Yahweh 'with' people". Knut Aavik Johannesen responderer.

14.03: Hallvard Hagelia legger frem paperet "Krigens ansikt i GT". Tor Vegge responderer.

28.03: Morten K. Beckmann legger frem et utkast om oversettelsen av Joh 1,18. Årstein Justnes responderer.

05.06: Årstein Justnes, "Loven i Matteusevangeliet"


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no