Previous month:
August 2013
Next month:
December 2013

September 2013

Om "fundamentalistiske strømdrag" i Bibelsk

Jeg er veldig glad i boka Bibelsk (red. Amadou og Aschim; Verbum), men jeg synes at følgende virkelighetsbeskrivelse i det innledende essayet til Tom Egil Hverven er dels urettferdig og dels upresis: 

Ved å lese alle [!] bibeltekster, også de gammeltestamentlige, som om de vitner om den historiske personen Jesus Kristus, forsøker fundamentalistiske strømdrag i protestantismen å utjevne tekstenes literaritet og eliminere deres mange logiske og historiske selvmotsigelser. … en slik måte å forholde seg til Bibelen på [er] kunnskapsløs ... (Hverven, "Som var det den siste", 19; mitt utropstegn).

Jeg har sagt det før: Det er høyst uklart for meg hvilke strømdrag Hverven refererer til, og jeg må innrømme at jeg er tvilende til om de i de hele tatt finnes som strømdrag. Jeg er ukjent med en tilnærming til Bibelen ­hvor alle bibeltekster leses om de vitner om den historiske Jesus.

Årstein


Min hage? Om Jes 60,21 i Bibel 2011, litt lavblussblogging

"De er et skudd i min hage" sier Jes 60,21 i Bibel 2011.


נֵצֶר מַטָּעוֹ [מַטָּעַי gjengis med "the shoot that I planted" i NRSV.

"Min hage" gir meg en del assisoasjoner som jeg er usikker på om jeg trenger. Det er imidlertid mye å si om planting i det andre templets tid, bl.a. på bakgrunn av Qumran-skriftene.

Oversettelse er ikke lett, men jeg skulle gjerne luket dette skuddet ut av hagen i Jes 60 – eller rettere: luket bort hele hagen – slik at teksten bedre kan kommunisere med andre tekster fra det andre templets tid.


Årstein