Previous month:
April 2013
Next month:
September 2013

August 2013

Forum for hellige skrifter høsten 2013

Velkommen til Forum for hellige skrifter høsten 2013.

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag (oddetallsuker). Oppstart er 30. august. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

Program høsten 2013:

30.08: Årstein Justnes legger Om å være mektig: עָצַם ‘āṣam. Dette er en artikkel/entry til Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band 3. Respondent: Kipp Davis

13.09: Hallvard Hagelia legger frem artikkelutkastet "Does writing of Old Testament Theologies have a Future?". Respondent: Kipp Davis.

27.09: Tor Vegge legger frem et artikkelutkast om skrifters autoritet hos Paulus. Respondent: Årstein Justnes

11.10: Årstein Justnes legger frem artikkelutkastet "The Status of the Great Isaiah Scroll". Respondent: Kipp Davis

25.10: Morten K. Beckmann legger frem et utkast fra avhandlingen "Bibelselskapets kristologi". Respondent: Årstein Justnes

15.11: Kipp Davis - “Zombies in America and at Qumran: AMC’s The Walking Dead, The Dead Sea Scrolls and Apolalyptic Redux.”

22.11: Årstein Justnes og Morten K. Beckmann legger frem et artikkelutkast om Oskar Skarsaunes visdomskristologi.

6.12: PS! Annet klokkeslett: 13.15-14. Kipp Davis beretter om årets SBL-konferanse.


De som ønsker å legge frem noe eller ønsker å foreslå et tema, kan sende meg en mail på morten.beckmann@uia.no