Previous month:
December 2012
Next month:
August 2013

April 2013

Ny jakt på Dødehavsruller

Kong Hussein av Jordan har gitt ordre til sin hær og sitt flyvåpen om å bistå en britisk ekspedisjon i ettersøkningen av flere Dødhavsruller. Ekspedisjonen skal ledes av professor John Allegro fra Manchester-universitetet. Han har tidligere gjort funn i Jordan, meldes det. 

Ekspedisjonen kommer til å bestå av 35 mann som skal undersøke bergtraktene omkring Det døde hav, hvor man tidligere har funnet pergamentruller. Det jordanske flyvåpen vil bl. a. stille helikoptere til rådighet, så vitenskapsmennene lettere kan nå frem til grottene. Militære enheter skal bygge veier i fjellene og sørge for ekspedisjonens transporter. 

Noen av grottene ligger like ved den israelske grense, og på den israelske siden har man også gjort funn som stammer fra jøder som hold til her under Makkabeeropprøret. 

"Nytt fra Israel for 50 år siden". Misjonsblad for Israel 2013/1 s. 23.