Previous month:
October 2012
Next month:
April 2013

December 2012

Forum for hellige skrifter våren 2013

Vi fortsetter med å møtes annenhver fredag i Forum for hellige skrifter. Om det ikke er noe fremlegg,
vil vi likevel møtes for å samles over en kaffe/lunch. Oppstart er 4. januar. Vi møtes til faste tidspunkt og fast sted, med mindre det foreligger spesielle hensyn.

Tid:   Kl. 10.15-11
Sted: E2-002, UiA Gimlemoen.

De som ønsker å legge frem noe eller ønske å foreslå et tema, kan sende meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Foreløpig program våren 2013:

4. Januar: Årstein Justnes - 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel

18. januar: CJ Davis - "'Stegemetrics' in the Qumran Scrolls: An Exercise in the Material Restoration and Reconstruction of 4QApocryphon of Jeremiah C-a (4Q385a)."

1. februar: Summer conferences session - diskusjon av abstracts

15. februar: Avlyst

1. mars: KIpp Davies will speak about the work on DJD 32 and the great Isaiah scroll

15. mars: PS! Kl 13.15-14 på E2-009. Hilde Daland fra UB kommer og informerer oss om ressurser vi kan bruke i forskningen. Apostolos Spanos vil også gi oss en innføring i hvordan man kan gjøre gode søk i TLG.

5. april

19. april - Kipp Davies: "The Textual History of Jeremiah 9:11–15: New Developments and their Implications."

26. april - Årstein Justnes: Bibel 2011 mellom hellig tekst og stor litteratur. Respondent: Morten K. Beckmann

3. mai

24. mai 


Morten & Årstein

 


Jud 1,5 i NA28: Jesus (?) berget folket ut av Egypt

En overraskende endring i Nestle-Alands Novum Testamentum 28. utgave er endringen i teksten til Jud 1,5. NA27 leste πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ. NA28 leser nå ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς. Teksten sier altså nå at Jesus reddet sitt folk ut av Egypt, og at han senere utryddet dem som ikke ville tro. NET Bible og ESV støtte også lesemåten Jesus. Dette virker likevel som en usannsynlig lesemåte.

Det at kyrios ble brukt både om Gud og Jesus i NT førte til forvirring for de som kopierte tekstene. Dette er klart ut ifra andre tilfeller hvor det er varianten Jesus ofte dukker opp når teksten leser kyrios. Det virker også at det er dette som har skjedd her. Kyrios har vært den opprinnelige lesemåten. Siden det kunne herske tvil om hvem kyrios refererte til i konteksten av Jud 1, valgte avskriveren å avklare dette med å innføre en forenkling. Denne teorien samsvarer også med prinsippet i tekstkritikken om å fortrekke den vanskeligste lesemåten. Det er oftere en vanskelig lesemåte fører til forenklinger enn vice versa. I samsvar med dette, er jeg enig med Bibelselskapets siste oversettelse, Bibel 2011:

Jud 1,5: Jeg vil minne dere om noe, enda dere allerede vet alt dette: Herren berget folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.

Morten