Previous month:
August 2012
Next month:
October 2012

September 2012

Forumets lesegrupper høsten 2012

Forum for hellige skrifter driver også lesegrupper i gresk, hebraisk og etiopisk. Vi har nå satt opp følgende program:

Sted for alle lesegruppene: E2-002, UiA Gimlemoen.

Vi kjører nå et fast tidspunkt for alle lesegruppene: Kl. 10.15-11.

Gresk: Hver torsdag. Oppstart nye tidspunkter: torsdag 30.08.

Hebraisk: Annenhver tirsdag - partallsuker. Oppstart nye tidspunkter: 18.09.

Etiopisk: Annenhver tirsdag - oddetallsuker. Første møte var 31.08. Oppstart nye tidspunkter: 11.09.Forum for hellige skrifter høsten 2012

Det er nå bestemt at Forum for hellige skrifter vil møtes annenhver fredag dette semesteret. Dersom det er stor pågang i forumet, kan vi også treffes hyppigere. Fast tidspunkt er kl. 10.15. Vi starter opp fredag 14.09. Nærmere info om tema kommer.

For de som ønsker å legge frem noe, eller som ønsker å foreslå temaer, kan gjerne sende meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Sted: E2-002, UiA Gimlemoen. Fast tidspunkt: Kl. 10.15-11.

Foreløpig program fremover:

Fredag 12.10: Sissel Undheim - Den hellige Agnes: martyriets doble krone i senantikk hagiografi.

Fredag 26.10: Årstein Justnes - Violence in the Dead Sea Scrolls.

Fredag 9.11: Årstein Justnes - Hva er Det nye testamentet?

Fredag 23.11 C.J. Davis - Prophets of Exile: 4QApocryphon of Jeremiah C, Apocryphal Baruch, and the Efficacy of the Second Temple

Fredag 7.12 - Morten K. Beckmann -Islam's Biggest Rock Star - muslimsk musikk i religionsundervisningen (et fagdidaktisk opplegg). 

Mandag 10.12 Hallvard Hagelia presenterer sin nye bok

Morten/Årstein