Previous month:
May 2012
Next month:
August 2012

June 2012

Ny lesegruppe i etiopisk

Vi starter snart en ny lesegruppe på UiA i etiopisk. Skriftet 1 Enok er bevart fullt og helt på etiopisk. I og med den nye dateringen av dette skriftet står 1 Enok frem som en enda viktigere kilde til å forstå jødedom i det andre templets periode, som den kristne bevegelse sprang ut av.

De som er interesserte eller har spørsmål kan ta kontakt med meg på mortenklepp@hotmail.com

Morten