Previous month:
April 2012
Next month:
June 2012

May 2012

1QHa 14,21 og 4Q429 (fr. 4 i 4-5) i kultprogrammet Accordance

Kultprogrammet Accordance er litt i strid med seg selv når det gjelder gjengivelsen av uttrykket l'yn chsd eller l'yn hsd i 1QHa 14,21 og 4Q429 fr. 4 i 5:

- Noe overraskende leser de he istf. het i sistnevnte ord, og tolker ordet som en inf. constr. av verbet swr.

- Oversettelsene viser imidlertid at de forutsetter he på det ene stedet ("without turning aside," 1QHa 14,21) og het på det andre stedet ("without end", 4Q429 fr. 4 i 5). Dette til tross for at begge stedene speiler den samme teksten.

Sånn går nu dagan.

Årstein