Previous month:
March 2012
Next month:
May 2012

April 2012

Forum i vår

Det har vært en god pågang i forumet dette semesteret. Nedenfor ligger en oversikt over alle fremleggene, samt en oppdatert plan for forum videre:

25. Januar: Torleif Elgvin - En 'allmektig' menneskesønn og messias før NT: Daniel 7 - 4Q521Messianic apocalypse og 1 Enok 47-73

8. februar: Ralph Henk-Vaags - Jesu oppstandelse og naturlovene

22. februar: SBL-forum. De som skal sende inn paper til Chicago-konferansen legger frem abstracts 

29.februar: Årstein Justnes: Det nye testamentets grunntekst(er)

7. mars: Torleif Elgvin: Gabriels åpenbaring - en endetidstekst om messiansk tegn på den tredje dag - før NT.

14.mars: Hallvard Hagelia: Matt 11,22-32 og Dekalogen.

21. mars: Morten K. Beckmann & Årstein Justnes: Når teksten og teologien konkurrerer: Kol 1,15.18 og Åp 3,14 i Bibel 2011

28. mars: Tor Vegge & Årstein Justnes: Ny vin i skinninnbinding: Teksttilleggene i NT (Bibel 2011)

4.april: Bjørn Øyvind Johansen: Rom 7 & Qumran

25. april: Morten K. Beckmann legger frem et prosjektskisse

2. mai: Olaf Engestøl J.R. legger frem sin prosjektskisse

Tidspunkt er kl 12.00-13. Vel møtt!

Dersom noen ønsker å legge noe frem på forum, send en mail til mortenklepp@hotmail.com for videre avtale.

Morten

 


Vestlige lesevarianter til Lukas og Apostlenes gjerninger

På flere steder i Studie-NT siteres det lesevarianter fra såkalte vestlige håndskrifter. Dette er et veldig interessant materiale som - for natural reasons - ikke finnes i fotnotene til Bibel 2011.

”Vestlige håndskrifter”

 

Luk 22,19f

 

 

 

Luk 24,3

 

 

 

Luk 24,6

 

 

 

Luk 24,12

 

 

 

Luk 24,36

 

 

 

Apg 1,2

 

 

 

Apg 4,12

 

 

 

Apg 13,27-31

 

 

 

Apg 19,14

 

”De vestlige håndskriftene”

 

Apg 15,1-29

 

”Noen vestlige håndskrifter”

 

Apg 2,17

 

 

 

Apg 11,2

 

 

 

Apg 12,10

 

 

 

Apg 19,9

 

 

 

Apg 21,1

 

”En vestlig håndskriftvariant”

 

Apg 19,1

 

 Årstein Justnes