Previous month:
February 2012
Next month:
April 2012

March 2012

Forum fremover

Vi samles fortsatt onsdager kl 12.00-13. Grunnet høy pågang den siste tiden setter vi opp noen ekstra forum. Dermed blir det forum hver uke fremover:

14.03: Hallvard Hagelia: Matt 12 og Dekalogen

21.03: Morten K. Beckmann & Årstein Justnes: Når teksten og teologien konkurrerer: Kol 1,15.18 og Åp 3,14 i Bibel 2011

28.03: Tor Vegge & Årstein Justnes: Ny vin i skinninnbinding: Teksttilleggene i NT (Bibel 2011)

04.04: Bjørn Øyvind Johansen: Rom 7 & Qumran

Dersom du ønsker å legge frem noe, send en mail til mortenklepp@hotmail.com