Previous month:
January 2012
Next month:
March 2012

February 2012

Gal 5,16 i Bibel 2011 og nærheten mellom ketchup og sennep

"Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke (ou mê telesête) begjæret i menneskets kjøtt og blod." (Gal 5,16; Bibel 2011).

Jeg synes ikke at man har lyktes helt med å gjengi den andre delen av dette verset i den nye oversettelsen. Konstruksjonen ou+mê+konkjunktiv brukes i kategoriske negative forsikringer, eller som her: ved sterke forbud (Leivestad/Sandvei §123 d). Jeg ville foretrukket noe i retning av: "Lev et liv i ånden, og tilfredstill ikke det kjødelige begjæret." Altså: én befaling og ett forbud - tett forbundet som ketchup og sennep.

Årstein


Gudssyn og menneskesyn hos Filon

I sitatet nedenfor utlegger Filon hva han mener det vil si at mennesket er skapt "i Guds bilde", samtidig som han kontrasterer det med sitt syn på Gud. Hans gudssyn står i sterk kontrast til det senere kristne guddsynet, som fremmer et inkarnasjonssyn ved at Gud ble menneske i Jesus Kristus.

Moses says that man was made in the image and likeness of God. And he says well; for nothing that is born on the earth is more resembling God than man. And let no one think that he is able to judge of this likeness from the characters of the body: for neither is God a being with the form of a man, nor is the human body like the form of God; but the resemblance is spoken of with reference to the most important part of the soul, namely, the mind.

        (Filon - De opificio mundi 1,69).

Det må nevnes at Filon ville harmonere jødedommen med gresk filosofi, men hans gudssyn er likevel interessant - sett fra et jødisk synspunkt.

Morten


Oppdatert program for Forum for hellige skrifter våren 2012

Her følger et oppdatert program for forumets samlinger fremover:

22.02: SBL-forum. De som skal sende inn paper til Chicago-konferansen legger frem abstracts NB! kl 15.00-16.00!

29.02: Årstein Justnes: Det nye testamentets grunntekst(er)

07.03: Torleif Elgvin: Gabriels åpenbaring - en endetidstekst om messiansk tegn på den tredje dag - før NT.

14.03: Hallvard Hagelia: Matt 11,22-32 og Dekalogen.

Tid: 12.00-13.00

Sted: E2-002.

Dersom noen ønsker å legge frem noe, send meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Morten

 


Apokalypse nå (Johannes Åpenbaring 1,10 og Bibel 2011)

De to siste ukene har vi lest Johannes åpenbaring. Det går ikke fort (bl.a. fordi Morten Kleppmann har et særlig talent for å lage norske ordspill av alle de greske ordene), men det er gøy og lærerikt.

I går stoppet vi opp ved 1,10: "På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun." (Bibel 2011)

Her føler jeg den nye oversettelsen (som sin forgjenger) ikke lykkes i å få frem meningen i første del av verset (egenomên en pneumati en tê kyriakê hêmera). Poenget kan vanskelig være at Johannes får Ånden over seg på Herrens dag; det må snarere være at han i Ånden hensettes til Herrens dag. 1930-oversettelsen fanger dette: "Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en høi røst som av en basun, som sa:" 

Verset må ses bl.a. i sammenheng med liknende formularer i 4,2; 17,3 og 21,10.

Årstein