Previous month:
December 2011
Next month:
February 2012

January 2012

En hund etter Dødehavsruller ...

"In about 800 C.E. some Heberw manuscripts were discovered near Jericho. According to a letter written by Timotheus I (726-819 C.E.), the Nestorian partriarch of Seleucia, to the archbishop of Elam, an Arab hunter's dog had pursued an animal into a cave near the Dead Sea. When the hunter went to look for his dog, he found "a cave in the rock and many books therein." The hunter then took his loot to Jeruslaem, where at least some of the manuscripts were identified as books of the Bible written in Hebrew. In all probability, these manuscripts came from the same set of caves in which the Dead Sea Scrolls were found under similar circumstances in 1947 and during the decade thereafter."

James A. Sanders and Astrid Beck, "The Leningrad Codex: Rediscovering the Oldest Complete Hebrew Bible," Bible Review August (1997): 32-41,46, s. 36-37.

 


"Tro til Gud" (Mark 11,22; Bibel 2011)

"Ha tro til Gud (pistis theou)." (Markus 11,22 Bibel 2011)

Sier man "tro 'til' Gud" i 2011? Blir det ikke "tillit til Gud" i så fall? Jeg ville tro(!) at "tro på Gud" var en mer naturlig oppnøsting av den greske genitiven.

(Denne teksten ga ellers et overakende flashback tilbake til russetiden. Jeg hadde flere venner som argumenterte ivrig for at det verset skulle gjengis "Ha Guds tro", altså den troen Gud har. De var veldig inspirert av en svensk predikant som begynner på Ulf og slutter på Ekman.) :)

Årstein


Vårens program

Kjære venner! Som tidligere nevnt, møtes vi annenhver uke selv om vi ikke har noe å legge frem. Det faste tidspunktet for de aktuelle ukene er onsdag kl 12.00-13.00 på E2-002, UiA Gimlemoen.

Foreløpig har det kommet inn 3 fremlegg:

25. Januar: Torleif Elgvin - En 'allmektig' menneskesønn og messias før NT: Daniel 7 - 4Q521Messianic apocalypse og 1 Enok 47-73
8. februar: Ralph Henk-Vaags - Jesu oppstandelse og naturlovene
7. mars: Torleif Elgvin: Gabriels åpenbaring - en endetidstekst om messiansk tegn på den tredje dag - før NT.


Dersom flere har noe dere ønsker å legge frem, så sender dere bare en mail til meg på mortenklepp@hotmail.com

Merk ellers: I vår legger vi opp til to ukentlige aktiviteter i regi av forumet:

Tirsdag: Gresk lesegruppe - nytestamentlig gresk

Onsdag (oddetallsuker): Forum for hellige skrifter

Onsdag (partallsuker): Hebraisk lesegruppe - hebraisk bibel

Alltid kl 12.00-13.00. (Nesten) alltid E2-002!

Morten og Årstein


Saligprisninger i staten (Bibel 2011)

I går leste vi Matteus 5,1-10 med Bibel 2011 som redningsvest. Noen highlights fra dette:

1 Vi merket oss at v 2 er relativt minimalistisk gjengitt i Bibel 2011:

"Han tok til orde og lærte dem" (NO78/85 og Bibel 2011)

Som så ofte ellers følger NO1930 den greske teksten mer lydig: "Og han oplot sin munn, lærte dem og sa:"

En av yngste iblant oss våget seg frempå med et "jommen sa jeg kontordant!", men ble raskt hysjet på.

2 Som våre forgjengere frydet vi oss over at leddet "for himmelriket er deres" i v 3 og v 10 rammer inn Matteus' saligprisninger.

3 Ingen var spesielt begeistret for verbet "hungre", som virker veldig gammelmodig. Flere hungret etter "sulte" i samsvar med parallellteksten Lukas 6,21: "Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes." Hvorfor denne inkonsekvensen? Skyldes den at man har villet unngå konstruksjonen "sulte etter rettferdighet"?

4 Vi la merke til at hyioi theou - slik som i NO1930 og NO78/85 og en rekke andre oversettelser - oversettes med det moderate og kjønnsnøytrale "Guds barn" i v 9. Ved å unngå konstruksjonen "Guds sønner" (jf RSV) mister man imidlertid forbindelsen mellom Guds sønner og Guds sønn (Matt 4,3.6; 8,29; 14,33; 16,16 etc) i Matteusevangeliet. Løftet om at de som skaper fred, skal kalles Guds sønner, står også bedre i stil til de mektige løftene i vers 8 og 10. Uttrykket "Guds sønner" rommer nyanser som "Guds barn" ikke makter å formidle.

Morten og Årstein