Holy texts: Buddhism

Blog powered by Typepad

« Når senere søstre ødelegger for hele søskenflokken: Markus 3,31-35 i Bibel 2011 | Main | Med harelabb om oversettelsen av mêpote i Mark 4,11-12 »

12/06/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Men kjære dere, hva slags research gjør dere egentlig i Kristiansand før dere blogger?

Visdommen med stor forbokstav (Matt 11,19):
Bibel 2000, svensk: ”Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”
Svenska folkbibeln: ”Men Visheten har fått rätt av sina barn.”
Jerusalembibelen, fransk: ”Et justice a été rendue à la Sagesse par ses oeuvres.”
TOB, fransk: ”Mais la Sagesse a été reconnue juste d'après ses oeuvres.”

Visdommen som hunkjønnsord finner dere i hver eneste engelsk oversettelse (tysk "die Weisheit" og fransk "la Sagesse" gjelds ikke, der er "visdom" grammatisk hunkjønn i utgangspunktet). NRSV får holde som eksempel: "Yet wisdom is vindicated by her deeds."

Norsk spesialitet? Nei.

Takk for dette, Anders! Nå vi vet - og vil aldri glemme - at stor "V" ikke er en norsk spesialitet. :)

Vi ønsket imidlertid ikke å si at "hennes" er en norsk spesialitet, slik du synes å forutsette. Det som er påfallende i Bibel 2011, og som vi ønsket å påpeke, er at visdommen dels refereres til som "den", dels som "hun".

The comments to this entry are closed.