Previous month:
April 2011
Next month:
July 2011

June 2011

Johannes Åpenbaring pseudepigraf?

Jeg sitter og jobber litt med ordforklaringene i Det nye testamente: Studieutgave, Reidar Aasgaards fine verk og store fortjeneste. I avsnittet om apokalyptikk står det noe som forfatteren trekker i en retning, som jeg vil benytte anledningen til å -- på gymnasialt vis -- utnytte i en annen retning:

"Åp[enbaringsboken] er det eneste apokalyptiske skriftet i NT. I forhold til andre apokalypser er det særegent for Åp at forfatteren oppgir sitt navn. Vanligvis er slike skrifter anonyme eller oppgir en berømt profetskikkelse fra fortiden som forfatter (f.eks. Enok, Abraham, Esra)."

Dette siste kan man jo like godt bruke til å hevde at forfatteren av Johannes Åpenbaring nettopp anvender navnet "Johannes" for å hente autoritet fra en stor skikkelse fra den nære fortiden, og at dette verket følgelig er å regne som en pseudepigraf på linje med f eks 1 Enok.

I alle fall om man er i det hjørnet. ;-)

Årstein (flyttet fra justnes.blogg.no, først publisert 16. mars 2009)


Dødehavsrullerne

De gemmes ned og hentes siden en for en

i lertøjskrukker mellem sand og sten

som Skriftens ruller fra Det Døde Hav

hvor solen daglig brænder hud til rav

 

Hvor klipper slibes ned til støv og blotter:

De findes skjult i Qumrans hulegrotter

bevaret dybt i ørknens gule øde

hvor engle ikke lader liv genføde

 

Daterbar er papyrus ved en kemisk test

tillige sort kalligrafi og åndfuldhed

hvoraf der findes kun en sidste rest

 

Som tegn fra tid der lyser stjernesvagt

der møder du din egen stilhed

og hører toner i en hvid agat.

 

Pia Tafdrup, Territorialsang: En Jerusalemkomposition, 1994.  

(Årstein)

 


Myten om Septuaginta

Det virker som om flere forskere nærmest ser for seg at Septuaginta sirkulerte som ei bok eller en kodeks lenge før kodeksens tid. Til og med en stor mann som Oskar Skarsaune snakker om "det greske GT ("Septuaginta") ca. 280 år f.Kr." (Fra Jerusalem til Rom og Bysants, Tano, 1987, s 29). Det er i overkant friskt. På denne tiden har vi ikke engang noe GT.

Årstein