Previous month:
February 2011
Next month:
April 2011

March 2011

Bibel, Qumran og mosaikk

Hva finner den som leter etter et gammeltestamente blant Qumran-tekstene?

Er han eller hun tålmodig, vil han/hun nok til sist finne et gammeltestamente i biter, men likevel ikke biter av et puslespill til Det gamle testamente. For det har aldri vært noe gammeltestamente eller noen jødisk bibel i Qumran. Den forsker som samler sammen biter i Qumran for å lage seg en bibelutgave, driver således ikke med puslespill, men snarere med å lage en mosaikk. Han eller hun plasserer gamle bruddstykker inn i en delvis ny sammenheng.

Årstein


Forum for hellige skrifter tirsdag 29. mars: miniseminar

Denne ganger holder vi et miniseminar med to fremlegg. Det er satt av én time til hvert fremlegg:

1. Tor Vegge legger frem artikkelen
“The texts and manuscripts of the Apostle Paul and his followers”. Den handler om manuskripter og skriftlige tekster i filosofskoler og i Paulusskolen

2. Årstein Justnes legger frem artikkelen Ad Fontes: On Interpreting 'Biblical' Manuscripts Older than the Bible"
Sted: E2-002, Uia Gimlemoen
Klokka: 12-14
For å få tilsendt utkastene, send en mail til mortenklepp@hotmail.com