Previous month:
December 2010
Next month:
February 2011

January 2011

Forum fredag 21. januar: Juleevangeliets historisitet

Intervjuet med Tor Vegge i Fedrelandsvennen på julaften har sannelig brakt liv i en gammel debatt. Siden oppslaget har skapt så mange reaksjoner, tenkte vi at temaet for neste forummøte nettopp kunne være "juleevangeliets historisitet". Vi kommer til å gå gjennom Joseph Fitzmyers behandling av historiske fakta i hans kjente Lukaskommentar. For å få tilsendt vedlegget, send meg en mail på: mortenklepp@hotmail.com

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen

Tid: Fredag 21. januar kl 10-11

Vel møtt til forum!

Morten


Hermon Forlag slår tilbake mot - Bibelselskapet?

Svein Andersen, sjef over Hermon forlag, svarer følgende når han blir konfrontert med uttalelser fra Geir Otto Holmås: - Jeg ser dette som et ledd i et angrep fra Det Norske Bibelselskap, som ser seg truet av at vi selger enda flere bibler i det frie markedet. De liker ikke at noen rokker ved monopolet deres.

Paradoksalt nok har Geir Otto Holmås aldri samarbeidet med Bibelselskapet, så hvordan kan det da være Bibelselskapet som slår tilbake? Her må vi enkelt stole på Andersens ord Jo, for Geir Otto Holmås har sterke bånd til Bibelselskapet, ifølge Andersen.

Andersen fortsetter: - De mistet i fjor et 150 år gammelt monopol på å utgi og trykke norske salmebøker til et konkurrerende forlag. Jeg antar at de også frykter å miste sitt monopol på salg av bibler til skoler og kirker. Hvis det skulle skje er deres eneste forsvar å undergrave tilliten til det arbeidet andre farlige grupperinger har gjort, sier han.

Andersen ønsker imidlertid å overlate til Bibelforlagets oversetterutvalg å svare på den faglige kritikken mot Bibelen Guds ord. Han legger til at utvalget også vil bruke innspillet fra Holmås til å gjøre oversettelsen bedre. Det er svært interessant at Andersen ikke i det hele tatt svarer på den faglige kritikken fra Holmås' artikkel i TTK (03/2010) som de facto er en faglig kritikk, og i stedet går til angrep på en fiende som ikke engang er der. På dette punktet ser det ut til at Andersen falmer i mørket, og hans uttalelser bekrefter nok en gang Norsk Bibels profil som protestbibel.

Les hele artikkelen fra Vårt Land her: http://www.vl.no/kristenliv/article109075.zrm


Morten


Juleevangeliet og falsk trøst

På debattsidene i Fævennen 31. des. prøver Bjørn Øyvind Fjeld og Oddvar Søvik å svekke Tor Vegges påstander i Fævennen 24. des (Juleevangeliet og de historiske fakta) hovedsaklig ved hjelp av å karakterisere ham  ("Vegge er ensidig og smal i sin presentasjon"; "Vegges synspunkter representerer den liberal-kritiske tradisjonen"; "samme påstander ble fremsatt av professor Jervell ... på 1970-tallet").

Fjelds og Søviks innlegg synes i stor grad å være basert på premisset at hvis noe kan karakteriseres som liberalt, så faller det på sin egen urimelighet.

Det meste av det Vegge uttalte på julaften er kjent fra grunnfagspensum i kristendomskunnskap. Og det er påfallende at parhestene Fjeld og Søvik faktisk ikke forsøker å tilbakevise noen av påstandene som Vegge kommer med. Deres eneste positive bidrag koker i hovedsak ned til det naivistiske:

Lukas hadde gransket alt (Luk1,1-4) og levde nær begivenhetene. Det er større grunn til å stole på ham enn på dagens kritikere.

Dette er, med respekt, å snakke mot bedre vitende. Både Fjeld og Søvik er dyktige teologer, og de vet at verden og nytestamentfaget ikke er så enkel som de prøver å fremstille det. Jeg vet at intensjonen er veldig god, å trøste og styrke de troende, men det gjør egentlig bare saken verre.

Årstein Justnes