Previous month:
November 2010
Next month:
January 2011

December 2010

Fil 2,9 og opphøying helt til topps (NT-05)

I Bibelselskapets NT05-oversettelse lyder Fil 2,9 slik: 

 Derfor har også Gud
 opphøyet ham til det høyeste
 og gitt ham navnet over alle navn.

Konstruksjonen "opphøyet ham til det høyeste" lyder umiddelbart ganske merkverdig. På gresk går den aktuelle linjen slik: theos auton yperypsôsen. Verbet hyperypsoô forekommer bare her i Det nye testamentet. NT-05s oversettelse av ordet synes å ligge tett på BDAG, som til dette stedet angir "raise someone to the loftiest height". I omtalen av selve verbet utlegger imidlertid BDAG betydningen med "to raise to a high point of honor" og oversetter ordet med "raise", "exalt".  

Funksjonen til preposisjonen hyper er åpenbar. Den bidrar til å forsterke verbet - og vi kunne kanskje parafrasere "over-opphøye". Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at denne preposisjonen kan makte å angi et topp-punkt (det høyeste) på en skala/stige eller i et hierarki, slik det de facto forutsettes at den gjør i NT-05. Funksjonen til hyper er å forsterke handlingen, ikke å angi rammene som handlingen finner sted innenfor.

Akkurat i dette tilfellet blir dermed revisjonen et skritt tilbake i forhold til NO78/85 [til tross for at man nå har fått med "også"!], som gjengir verset slik :

Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn

Morten & Årstein


Å hente støtte der hvor støtte ikke er

For de studerer eller forsker på teologi eller bibelfag er dette en hyppig erfaring: Man leser en argumentasjon eller en påstand som belegges med skriftsteder. Men når man så slår opp skriftstedene, sier de av og til noe annet enn det som det forutsettes at de sier. For medblogger Morten er dette nærmest en daglig erfaring. For meg som kun forsker litt i smug, skjer det sjeldnere.

Akkurat nå leser jeg en artikkel av Qumran-kjempen Armin Lange, hvor han påstår: "The use of qets  in the sense of an historical period is attested in Ezek 21:30 ..." (A Lange, "Wisdom and Predestination in the Dead Sea Scrolls," DSD 1 [1995]: 340-354, p. 353 note 28.) Når man slår opp Esekiel ser man imidlertid at det hebraiske ordet her rett og slett betyr "end/final" (eng.) eller "endelig", jf f.eks. Bibelselskapets "tiden er kommet da du skal få din endelige straff" (i norsk overs. Esek 21:25).

Årstein Justnes


Forum for hellige skrifter fredag 17. desember kl 10

Fredag 17. desember kl 10 blir det igjen forummøte. Agendaen for møtet er å gi en respons den kommende boken "hellige skrifter i religionene", hvor Justnes og Braavig er redaktører.

Tid: 10-11

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen.

 

HELLIGE SKRIFTER

I

VERDENSRELIGIONENE

 

 

 

Jens E. Braarvig

Årstein Justnes

(red.)

 

 

 

 

Høyskoleforlaget

2011


Jomfru blir ung jente

Bibelselskapets revidering av Bibelen har vært et tema som virkelig har satt følelser i sving i debatt-Norge. Det store kontroverset berører naturligvis profetien i Jes 7,14, som foreløpig er gjengitt slik i NT05: "Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.".

Spørsmålet er hvorvidt man skal oversette med "jomfru" eller "ung kvinne". Spørsmålet er om man skal bruke den hebraiske eller greske teksten (Septuaginta) når man skal oversette dette. Den greske oversettelsen av "GT" leser parthenos=jomfru, mens den hebraiske teksten leser almah="ung kvinne". Bibelselskapet har nå valgt å gå tilbake til den hebraiske teksten, og vil derfor gjengi ordet med "en ung kvinne".  

Dette får ingen konsekvenser for Det nye testamentet, ettersom Matteus siterer den greske teksten fra Jesaja, som leser parthenos = "jomfru".

Fortsatt jomfru

Selv om Bibelselskapet har valgt å gå tilbake til den hebraiske teksten, som leser "ung kvinne", ligger det derimot ikke en antydning at Maria ikke lenger er jomfru. For å sitere en artikkel fra Aftenposten: "La det ikke være tvil om at Maria, Jesu mor, er og blir jomfru i Bibelselskapets nye oversettelse.". Les artikkelen her:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3934676.ece#xtor=RSS-3

Morten