Previous month:
September 2010
Next month:
November 2010

October 2010

Forum for hellige skrifter fredag 22. oktober kl 13

Fredag kl 13 samles vi til Forum for hellige skrifter. Denne gang legger Morten Beckmann Klepp frem et artikkelutkast om som drøfter flere emner: Mediatorskikkelser (mellommenn mellom Gud og mennesker) i Det andre templets jødedom (515 f.kr - 70 e.Kr)- hvordan kan disse kaste lys over Kristi opphøyde posisjon i NT? Artikkelen går særlig i dialog med Richard Bauckham på dette punktet, samtidig som den foretar en kritisk vurdering av hans tese.

Årstein Justnes responderer.

Tid: Fredag 22. oktober kl 13

Sted: E2-002, Uia Gimlemoen

Morten