Previous month:
August 2010
Next month:
October 2010

September 2010

Enda en gang om ordet i Johannes 1

Johannesprologens "i begynnelsen" (en arkjê) tar oss tilbake de første ordene i skapelsesberetningen i 1 Mosebok. Teksten bruker også flere andre ord og forestilinger fra 1 Mos 1,1-4, som Gud, mørke, lys. So far, so good.

Richard Bauckham hevder imidlertid at også ordet (logos) ligger implisitt i Genesisfortellingen, og at det har samme funksjon der som hos Johannes:

"That all things were created by God throught the instrumentality of his Word is very commonly said in Jewish statements about creation (beginning with Psalm 33:6). It is simply a concise expression of the fact that in the Genesis creation account each act of creation is effected by God speaking. Although Genesis 1 itself does not use the term "word", it is easily understood as saying that all things were created by God's Word. When John uses the term "Word" in the opening verse of his prologue, he means simply this: the divine Word that all Jews, on the basis of Genesis, understood to have been active in the creation of all things."
(Bauckham, Richard. The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2007, s. 241)

Dette virker litt for snevert av flere grunner:

(1) Forbindelsen mellom ordet og 1 Mos 1 er ikke åpenbar (utsagnet "that all Jews … understood" er selvsagt alt for sterkt). Symptomatisk må faktisk også Baukham vise til en annen tekst, Salme 33,6, for å illustrere ordets rolle i Joh 1,1-3.

(2) Ved å lede alt tilbake til 1 Mos 1, stenger han ute andre forestillinger som åpenbart er ressurser for å forstå ordet i prologen, f.eks. visdommens rolle som skapermidler, jf Visdommens bok 7,22; 8,2. (Se også Ordspråkene 8,22-31 der visdommen nærmest gis en konsulentrolle i skapelsen.) Andre ressurser er Filons Logos-spekulasjoner og targumenes memra.

 Morten & Årstein