Previous month:
April 2010
Next month:
June 2010

May 2010

Sacred text, the word sacred and fright

"Revelation is a historical process, but the notion of sacred text is something antihistorical. I am frightened by this word "sacred"."

Paul Ricoeur, “The “Sacred” Text and the Community,” in Figuring the Sacred: Religion, Narrative, and Imagination (translated by D. Pellauer; ed. M. I. Wallace; Minneapolis: Fortress, 1995), 68-72, p. 72.

 


Forum for hellige skrifter: 28 mai

Vi samles igjen til forum 28. mai kl. 10 på Uia.

Denne gangen kommer Morten (Beckmann Klepp) til å gi en kort innføring i monoteismedebatten i det andre templets jødedom. Var det virkelig plass til en så stor skikkelse som Jesus med så mange guddommelige attributter innenfor en streng monoteistisk kontekst? Dette er det store spørsmålet som blir tatt opp på forum denne dagen. Dette vil være aktuelt for enhver nytestamentler og gammeltestamentler - og interesserte! Alle er hjertelig velkommen! 

Sted: E2-002, Uia

Tid: Kl. 10.00 (ikke 10.15)

Morten


"Pseudepigrafene i GT"

I ordforklaringene til Bibelselskapets relativt ferske Studie-NT forekommer det et avsnitt med den svært spesielle tittelen "Pseudepigrafene i GT" (s. 1329). Overskriften blir ikke overraskende avkledd allerede fire setninger senere (uten at det kommer andre setninger til for å holde håndkle rundt), med utsagnet: "Pseudepigrafene er ikke med i noe kirkesamfunns kanon". Poenget er relativt enkelt: når pseudepigrafene ikke er i kanon, er de jo heller ikke i GT. 

Årstein