Previous month:
January 2010
Next month:
March 2010

February 2010

Sigurd Odland on the Bible

Husk at Bibelen er full av feil!

Professor Sigurd Odland, Menighetsfakultetets stifter

(Den gode Odland sa definitivt mye mer om bibelen, men akkurat denne siden ved ham var faktisk ukjent for meg. Jeg har det fra Ragnar Leivestad, Hva vet vi om Jesus? Oslo: Forum, 1996, s. 104.)

Årstein (Morten liker nok ikke dette) ;-)


Pali - en liten innføring i Buddhas språk

Kåre A. Lie er forfatteren bak "Pali".

På sin hjemmeside omtaler han boka på følgende måte:

"I denne boken får du en enkel og grei innføring i språket pali. Det kreves ingen forkunnskaper om språk og grammatikk. I en enkel og direkte samtaleform gir forfatteren en innføring i språket med mange 
eksempler hentet fra buddhistiske tekster. Dette gjør at leseren umiddelbart tas rett inn i den fascinerende verden som de gamle buddhistiske tekster utgjør."

Boken kan bestilles fra forlaget eller direkte fra forfatteren: alberlie@online.no
Prisen er kr. 150,- pluss forsendelsesomkostninger.

Palibok0


Thorleif Boman om rettskriving og kristologi

En bemerkning om rettskrivning. Vi må skjelne mellom "Gud" som egennavn, navn på Faderen, og gud som kvalitetsbetegnelse. Jesus av Nasaret var altså ikke Gud, men gud, og Guds sønn.

Thorleif Boman, "Hører Jesus hjemme i den kristne tro?" TTK 40 (1969):106-110, s 110. Uttalt som en respons på Sverre Aalens første utkast til sin jahvistiske kristologi.

Årstein Justnes


Bibelselskapet redegjør for oversettelsen av Jes 7,14 til det norske folk i dag!

Bibelskapet ved Anders Aschim redegjør i dag for oversettelsen av Jesaja 7,14 på NRK1 Dagsnytt i dag mellom kl 18 og 19 (samtidig på NRK2 og P2). 

I Septuaginta, den greske oversettelsen av Den hebraiske Bibel, så oversatte man det hebraiske ordet almah (ung kvinne) til det greske ordet parthenos (jomfru). På norsk er ordet også gjengitt med "jomfru", og striden er om hvorvidt man skal beholde dette. Bibelselskapet har valgt å gå tilbake til den hebraiske teksten, og dermed blir oversettelsen "ung kvinne".

Hvorfor er denne teksten så viktig? Jo, den er faktisk sitert i Det nye testamentet både i Matt 1,23 og Luk 1,31. Oppfyllelsen av denne profetien finner sted ved Marias jomfrufødsel, ifølge evangelistene.

Betydningen av profetien kompromitteres likevel ikke, etter mitt syn, selv om man oversetter dette med "ung kvinne". Holladay, Hebrew and Aramaic Lexicon of the OT forklar ordet almah på følgende måte: girl (of marriageable age), young woman (until the birth of her first child - Gen 24,43; Isa 7,14).

Sistnevne forklaring knyttes dermed opp til Jes 7,14, og verden faller ikke sammen. Bibelen må ikke omskrives. Paven må ikke gå av pga. mistillitsforslag. Nei, verden går videre - og verset beholder sin betydning i kristen tradisjon!

Morten Beckmann Klepp


Menighetsfakultetet lyser ut postdoktorstilling i bibelfag

MF lyser nå ut to postdoktorstillinger, én i religionsfilosofi og én i bibelfag. Jeg sakser litt fra den delen av utlysningsteksten som i hovedsak angår stillingen i bibelfag:

Postdoktor i bibelfag; stilling på åremål i 3 år med 30 % pliktarbeid i form av undervisning eller administrativt arbeid.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger. Til stillingene kreves det oppnådd doktorgrad innen angitte fagdisiplin.

Frist: 7. april

Årstein Justnes