Previous month:
December 2009
Next month:
February 2010

January 2010

Nytestamentlig fagforum blir til "Forum for hellige skrifter"

For å gjøre en kort historie medium lang ble det mest konkrete ukommet av fredagens samling at ledergruppen for forumet, Morten B. Klepp og Årstein Justnes, velger å gjøre forskerfellesskapet om til et forum for hellige skrifter.

Rommet var enige om at Meeks løsninger på rekrutteringskrisen i NT-faget er for puslete. En relansering av feltet nødvendiggjør kanskje først og fremst at Det nye testamentet i større grad gjøres gjenstand for mer komparative studier; at skriftene ikke nødvendigvis flyttes ut av sin historiske kontekst, men at de i alle fall også studeres og brynes på andre hellige skrifter.

Det er en klar trend i nyere teologi at den informeres bredt, ikke bare av andre fagfelter, men også av andre hellige tekster (jf f.eks. arbeidene til Robert C. Neville). Er man i et selvhøytidlig hjørne, kan man også se omleggingen av forumet som en konsekvens av dette.

Morten B. Klepp & Årstein Justnes


Q never existed! The Gospels as rewritten Bible

No, we're not talking about "Q" in James Bond! It is the hypothesis of Q (short for the german word "Quelle" meaning "source") as the source of the gospel of Matthew and Luke that is under scrutiny. In a new research project, researchers from the Faculty of Theology in Copenhagen will attempt to establish that this lost scripture never existed.

During the next tree years a group of scholars will map the development of the four gospels in order to establish that the Gospel of Luke is not, as believed so far, a contemporary of the Gospel of Matthew, and that the shared content of the two is not to be explained by the existence of a lost scripture, but by the fact that the author of St. Luke's Gospel used St. Matthew's Gospel as well as that of St. Mark as basis for his own scripture.

The "Two-source hypothesis" (as displayed) is thus rejected:

2SH

- "Several circumstances render it probable that the two later gospels were not written at the same time - but that the Gospel of St. Luke was in fact written 30-50 years after the Gospel of St. Matthew. And in the light of that, it is far more likely that the author of St Luke's Gospel was familiar with and used the Gospel of St. Matthew" says head of the research group, Professor Mogens Müller.

According to Professor Müller, the hypothesis of Q is widely accepted among theological scholars:

- "In most textbooks the idea that the gospels of Matthew and Luke should bear witness to a now lost source is treated as almost a fact. Probably a majority of New Testament scholars believe in Q. But as we will attempt to show, the hypothesis has severe flaws and should be replaced by a more obvious one".

Q: http://news.ku.dk/all_news/2010/2010.1/new_testament/ 

Morten B. Klepp (with Årstein Justnes as the Q-source)


Nytestamentlig Fagforum 22. januar: Hvorfor studere Det nye testamentet?

I neste samling for NTFF tar vi opp spørsmålet: Hvorfor skal vi studere Det nye testamentet? Hvordan kan vi gjøre det aktuelt og attraktivt?

Vi går da gjennom en artikkel av Wayne Meeks; Why study the New Testament. Artikkelen blir presentert av Tor Vegge.

Tid: Fredag 22. januar kl. 10.00

Sted: UIA, E2-002

Fagforumet er åpent for alle. Dersom noen ønsker å få tilsendt artikkelen, vennligst send meg en mail på mortenklepp@hotmail.com

Morten Beckmann Klepp

Story100g

Wayne Meeks (bildet)

(Om du ikke blir inspirert til å studere Det nye testamentet ved å se på ham, så les heller artikkelen hans iallefall!)


Jesus: Gave og begjær

Jeg blar for tiden litt i kollega professor Jan-O Henriksens innbydende bok Jesus: Gave og begjær (Aschehaug, 2008). Foreløpig har jeg ikke fått dannet meg noe helthetsinntrykk, men det er godt mulig jeg kommer tilbake til bloggen når jeg er blitt bedre kjent med boka.

Skulle jeg akkurat si noe på dette stadiget i lesningen, må jeg innrømme at jeg sjeneres litt av et par svært generelle og sveipende utsagn som jeg ikke kan skjønne at det er dekning for - f.eks. på s. 100:

En kan nesten si det slik at hele Det nye testamente er et forsøk på å forstå og komme til rette med traumet som skapes når historien om Jesus ikke går slik som de forventet.

Er det ikke snarere slik at svært mange av de nytestamentlige tekstene er en feiring av at historien om Jesus nettopp ikke gikk som forventet?  

Årstein Justnes


Forget about Last Christmas, here's the First Christmas!

What did the story of Jesus' birth mean to the earliest Christians? How did their story differ from the one we tell today, and what significance did they give to each member of the cast of characters? In this most recent free, downloadable e-book from BAS, expert Bible scholars and archaeologists offer glimpses of the first Christmas as recounted and understood by those who first told the beloved story.

Download it here

Morten Beckmann Klepp

Fil 2:6-11 - relativt sen kristologi?

Til tross for at vinden definitivt blåser i motsatt retning for tiden, kan jeg ikke skjønne annet enn at den høye kristologien i Fil 2,6-11 reflekterer et ganske sent utviklingsstadium i urkirkens teologiske refleksjon rundt personen Jesus Kristus.

Jeg savner ennå tilfredsstillende belegg for titler som Where Christology Began: Essays on Philippians 2 (ed. R. P. Martin & B. J. Dodd; Louisville: Westminster John Knox Press, 1998) og påstander om at vi i Fil 2:6-11 har "a “window” opening upon the faith and devotion of Jewish Christians from still earlier years" (L. W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism [second edition; London: T&T Clark, 1999] 96).

 

Alt jeg ser er en høystemt Paulus - så vel stilistisk som kristologisk.  

 

Årstein Justnes

lavstemt, i alle fall rent stilistisk


Ny bok om Dødehavsrullene

978-82-7634-588-9_stor

Nordens aller fremste forskere på Dødehavsrullene har gått sammen om å skrive boken Dødehavsrullene - deres innhold, historie og betydning, som nettopp er kommet ut på Høgskoleforlaget.

Boken kan bestilles direkte fra forlaget eller fra meg (arstein.justnes@uia.no).

Se ellers:

- Innholdsfortegnelse

- Omtale av henholdsvis bokprosjektet og den norske utgaven på bloggen til qumranforskeren Søren Holst.

Årstein Justnes